Kungsbacka City
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Leif Nilsson

 

Årets världspresident, Shekhar Metha från Indien, har valt Serve to change lives eller i svensk variant Att tjäna andra förändrar liv inklusive våra egna, som sitt motto. Han vill att medlemmarna ska fokusera sina ansträngningar på att stärka flickor och säkerställa deras tillgång till utbildning. Mångfald, inkludering och rättvisa ska vara levande begrepp för oss.

Vi som enskild klubb och som individer kan knappast förväntas ändra världen men vi kan med enkla medel hjälpa till att göra livet bättre för många. Vi kan ge oss tid att lyssna på någon som har det svårt. Vi kan tänka oss för innan man yttrar sig så att vi inte blir så hårda i våra omdömen. Vi kan kosta på oss ett leende och några vänliga ord i stället för att bara rusa sta.  Inga stora saker men heller inget som är särskilt svårt att leva upp till.

Vår klubb har inför året 3 uttalade målsättningar

Vi ska bli fler medlemmar

Vi ska hålla fortsatt hög kvalitet på våra föredrag

Vi ska hitta ett projekt som kan engagera medlemmarna och både stärka klubbkänslan och ge omvärlden något positivt.

Vi hopps att fysiska möten ska var möjliga att genomföra men Covid 19 kastar fortfarande långa skuggor över vår tillvaro och förutsättningarna kan förändras över en natt. Vi i styrelsen följer utvecklingen och kommer att agera utifrån de rekommendationer som utfärdas.

 Visa av erfarenheter från förra året funderar vi också på hur vi ska ha det med mera frekventa webbmöten. För många medlemmar är kanske webb-mötet den mötesform som är lättast att delta i. Precis som i arbetslivet medför Covid 19 att vi måste se över våra arbetsformer/mötesformer så att vi kan attrahera nya medlemmar utan att göra de gamla besvikna. En grannlaga uppgift där vi allihop har ett eget ansvar.

För drygt hundra år sedan skrev Gustaf Fröding dikten Min vita sidensko. Den börjar så här:

”Det jämrar och det gnäller i livet nu för tiden”.

Stämmer ganska bra även på nutiden och visst finns det mycket som kan bli och i vissa fall måste bli bättre. Men liksom huvudpersonen i dikten kommer fram till så finns goda saker också i livet och det får vi inte glömma bort. Vi får bygga på det som är bra och försöka avhjälpa det som inte är så bra.