Kungsbacka-Särö
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Kungsbacka-Särö Rotaryklubb chartrades den 5 april 1997.
 
Därmed fick Kungsbacka sin tredje Rotaryklubb och till skillnad från de båda äldre, så har den nya klubben möten på lunchtid.
 
Idégivare till den nya klubben var Gustaf Kaage, Lennart Nellemark, Christer Lind och Lars Stranne. Kvartetten, samtliga rotarianer, tyckte att det i Kungsbacka i takt med stigande befolkningssiffror och ett starkt expanderande näringsliv fanns utrymme för ytterligare en Rotaryklubb.
 
För att den nya klubben särskilt skulle attrahera de i kommunen verksamma, så beslöt man att ha mötena på lunchtid i motsats till de övriga klubbarna, Kungsbacka Rotaryklubb och Kungsbacka Skansen Rotaryklubb.
 
Det var på försommaren 1996 som idégivarna började utforma sin plan och på hösten samma år kunde man hålla de första interimsmötena. Vintern 1997 lades sista handen vid formalia och den 5 april chartrades (invigdes) den nya klubben under högtidliga former i Vallda kyrka.
 
Gustaf Kaage blev klubbens charterpresident, men eftersom rotaryåret löper från den normala kalenderns halvårsskifte, så efterträddes Kaage redan efter några månader av Lars Stranne (97-98).
 
Efter ett första år, som naturligt nog blev mycket expansivt, med bland gästbesök av världspresidenten Glenn Kinross som gästtalare, så lämnade Stranne över presidentskapet till Hans Boström (98-99), som bland annat startade vänklubbsutbytet med rotaryklubben i Marlow utanför London.