Kungshamn
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Historik över Kungshamns Rotaryklubbs tillkomst 1968-69

Under sensommaren och hösten 1968 togs initiativ för Sotenäs att bilda en rotaryklubb på Sotenäset med upptagningsområde Sotenäs, Tanum och Munkedal.

Utgångspunkten var att ledande personer inom olika yrkeskategorier skulle få ett forum för att mötas och lära känna ledande företrädare för andra yrken och dela med sig av sina erfarenheter, grundat på Rotarys idé om att utveckla samhällen och förena kontinenter

Det fanns redan 1968 klubbar i Lysekil, Uddevalla och Strömstad. För vår del blev det naturliga att vända sig till Uddevalla Skansen om en förfrågan om att bli vår fadderklubb. Genom Carl-Johan Dyfermans och Ralf Borgstedts ledning fick klubben god vägledning i att organisera en klubb på Sotenäset.

Charterpresident blev Bertil Gewert och tillsammas med Jan Wedin , v. president, Harald Berens,2:e v. president, Bengt Gustafsson, sekreterare, algot Samuelsson, v.sekreterare, Sten Schmidt, skattmästare, Tore Henricksson, klubbmästare och Stig Curmark,  utgjorde  dessa herrar klubbens första styrelse.

Charterfesten hölls 25 januari 1969 på Snäckan i Kungshamn. Klubben  var då endast avsedd för herrar något som senare kom att ändras.

Möten  har hållits på många olika platser bl.a. Snäckan, Charlies, Bovallsgården, Hotell Kungshamn , Magasinet och nu Fregatten.

Programmen har varit en central del i klubbens verksamhet och genom att vi är en ”stor sommarklubb” med många besökande rotarianer har vi också haft förmånen att ha många personligheter som föreläsare.  Företagsbesök har varit en viktig del för att på så sätt lära känna och få kunskaper om företagandet  på Sotenäset.

Personer som betytt mycket för vår klubbs utveckling är förutom den första styrelsen(se ovan)bl.a.  Per –Olof Thynelius, Arne Isaksson, Arne Christensson, Ingmar Syversen, Gösta Hansson

Vår klubb har en uttalad strategi att engagera sig i lokala, regionala, nationella och internationella projekt. Projekten finns beskrivna under fliken Projekt på hemsidan.
Projekt
!. Linus och Lina-ett samverkansprojektmed kommunenmed inriktning på stödverksamhet för barn och tonåringar som växer upp I familjer med missbruk eller psykisk ohälsa
2 Stipendier till ungdomar på högstadie I Sotenäst som visat goda studieresultat och prov på, gott kamratskap  .
3. Yrkesmentorer-arbetar med att förmedla/matcha mentorer till adepter/deltagare som önskar finna snabba vägar till arbetsmarknaden eller önskar en bättrer  integration till det svenska samhället
4.Rotary Läkarbank- klubben avsätter regelbundet pengar till Läkarbanken genom att skänka föreläsar arvoden.
5.Stipendium till ungdomar som studerar vidare på högskola eller yrkeshögskola och som utmärker sig på nationellnivå .