Kungshamn
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - MEDLEMSKAP - PR


Våra projekt

Projekt
!. Linus och Lina-ett samverkansprojektmed kommunenmed inriktning på stödverksamhet för barn och tonåringar som växer upp I familjer med missbruk eller psykisk ohälsa
2 Stipendier till ungdomar på högstadiet I Sotenäst som visat goda studieresultat och prov på, gott kamratskap  .
3. Yrkesmentorer-arbetar med att förmedla/matcha mentorer till adepter/deltagare som önskar finna snabba vägar till arbetsmarknaden eller önskar en bättre  integration till det svenska samhället
4.Rotary Läkarbank- klubben avsätter regelbundet pengar till Läkarbanken genom att skänka föreläsar arvoden.
5.Stipendium till ungdomar som studerar vidare på högskola eller yrkeshögskola och som utmärker sig på nationellnivå .
6.
Pay it forward dels genom ett ekonomiskt stöd men också genom medverkan vid språk cafér för flyktingar