Kungshamn
STOCKHOLMS VÄSTRA

Nästa möte Måndag den 14 februari
Kallelse och handlingar har sänds ut till medlemmarna genom e-post.

Kungshamn Rotaryklubb har målsättningen att vara en aktiv klubb med en blandning av både
yrkesverksamma och senior medlemmar som engagerar sig i klubbens projekt och utveckling i
enlighet med Rotarys grundtanke ”Service Above Self” .