Funktionärer

Sekreterare

Namn: Bengt Sandin

Skattmästare

Namn: Bertil Olsson

IT-samordnare

Namn: Jonas Gate

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Bengt Andersson

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Anna Hultstein

Revisor

Namn: Johan Sjöberg

Kontaktperson RFE

Namn: Bengt Andersson

Webmaster

Namn: Jonas Gate

vice Sekreterare

Namn: Magdalena Knöös

Revisor

Namn: Bo Kanstedt

Närvarorapportör

Namn: Magdalena Knöös

Tillträdande President

Namn: Karl Johan Krantz

Kontaktperson Insamlingar

Namn: Anna Hultstein

Immediate Past President (IPP)

Namn: Annika Stacke

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Bertil Olsson

Ledamot TRF-kommittén

Namn: Annika Stacke

Kontaktperson Yrkestjänst

Namn: Veimar Samuelsson

Kontaktperson Medlemsvård

Namn: Glenn Nilsson

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Zack´s Lammhults Värdshus
Centrumgatan 1
363 44 Lammhult

Ordinarie mötestid: Måndagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Svenskminnen i Österled
2019-11-25 12:00