Landvetter-Råda
STOCKHOLMS VÄSTRA
ProjectView

NYHETSARTIKLAR

RDEP (Rotary Distance Education Program)Med ekonomisk stöttning från Alingsås Nolhaga, Mark och Göteborgs City RK startade Landvetter Råda RK och distrikt 2360 upp projektet i samarbete med RC Solapur East och distrikt 3132 i Indien.

 

RDEP är utrustning bestående av hårdvara (dator, projektor, högtalare, back up system) och mjukvara med program för åk 1-10 i 5 grundläggande ämnen på tre språk, Hindi, Marathi och Engelska.

Statliga skolor i Indien drivs av staten såtillvida att man betalar löner till lärarna. I stort sett allt övrigt är beroende av donatorer, entusiastiska rektorer, lärare och skolledare (presidents)

 

Barn från fattiga familjer har ofta outbildade föräldrar, som inte förstår värdet av utbildning. 40% av alla barn försvinner från skolan efter bara 1-2 år.

Det är också svårt att rekrytera lärare till mindre bemedlade skolor.

 

RDEP höjer statusen på skolan och håller därmed elever och lärare kvar.

 

Totalt skall 44 skolor få utrustningen. Skolorna är noga utvalda av vår mycket nära kontakt Shailaja Pujar. Undertecknad besöker med familjen Solapur en eller två gånger om året. En mycket nära relation med familjen Pujar har skapats och utvecklats.

 

I february 2017 fick 5 av de 44 skolorna sin utrustning. Resten kommer att installeras under April 2017.

 

I februari besökte jag och min familj Solapur och fick vara med om invigningen på de 5 skolorna. Bilderna visar det fantastiska mottagandet, välkomnandet och den stora tacksamhet som lärare och elever visade vid vårt besök.

Projektet gör stor skillnad för alla berörda och det känns bra att få vara en del av detta.

 

Fortsatta rapporter följer

 

Ulla-Bitt Andreasson

Landvetter Råda RK

AG region 5 Distrikt 2360