Lidingö-Långängen
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Bildandet av Lidingö-Långängens Rotaryklubb

Rotary kom till Lidingö 1954, genom Lidingö Rotaryklubb. I slutet av 1960-talet hade klubben vuxit så mycket att styrelsen beslöt starta en ny klubb på ön. En kommitté tillsattes. Förberedelserna innebar att kommittén sökte medlemmar bland icke-rotarianer i sina personliga nätverk, kontaktade Rotarydistriktet och vidtog alla övriga nödvändiga åtgärder för en ny klubb. 

Den nya klubben fick 28 medlemmar. Den bildades 1970, efter ett konstituerande möte den 21 april. Klubbens charterpresident blev Carl Reuterswärd. President nr 2 blev Per Helander, år 1972. 

Sammanträdena ägde redan från början rum på hotell Foresta och där har klubben fortsatt att ha sina möten, om än i skiftande utrymmen. Stöd åt ungdomar och stöd åt medicinska insatser i främmande länder blev omgående prioriterade frågor. 

Från industriföretaget AGA och några andra större företag på ön hämtades tidigt många medlemmar. Efterhand har flera av dessa verksamheter krympt och/eller flyttat. Istället har många enmansföretag eller mindre företag etablerats och utgör nu en viktig medlemskälla för klubben. Klubben har antagit flera medlemmar från Lidingö stad och från Kyrkan har tre kyrkoherdar i staden antagits som medlemmar, först Anders Thidevall, därefter Åke Bonnier och Carina Nilsson.

 Lunchföredragen har en prioriterad position i klubbens verksamhet. Därtill betonas en socialt avspänd atmosfär. Viktigt är också att genom insamling av pengar stödja Rotary Internationals välgörenhetsprogram i världen.

 År 1989 sade Rotarys lagråd ja till kvinnor som medlemmar i Rotary. Britt-Marie Malmros blev 1994 vår första kvinnliga medlem i klubben, tätt följd av Raija Wallenius. Klubbens första kvinnliga President blev Marianne Stenborg, år 2005-2006, och hon följdes året därpå av Carin Hildebrand.

 Efter flera år med minskande medlemsantal rekryterades dock flera medlemmar 2009-2010, vilket höjt närvaron under luncherna och underlättat valberedningens arbete för nya styrelser. Intressanta program, en stark klubbgemenskap och gott samarbete med övriga klubbar på ön ger tillförsikt inför framtiden.

Många intressanta föredrag har hållits under de senaste åren – ett litet axplock:

Våra ”egna” läkare Ehelu Feleke och Bo Brismar har talat om både våra hjärtan och hjärnor

  • Paul Matell och Maria Falk har berättar om jätteprojekten Norra Länken och Värtaterminalen

  • Mats Henriksson har berättat om Bitcoins och Mikael Tjernström om växthuseffekten

 Stor och smått har blandats – kultur, vetenskap och ekonomi. En allsidig diet har eftersträvats.

 

Sedan cirka fyra år tillbaka stödjer klubben också direkt ett skolprojekt i slumområdet Mathare i Nairobi. Vi har där försökt bidra till såväl skolbyggnader som inredning och bidrag till lärarlöner.

I samarbete med de andra två Rotary klubbarna på Lidingö ge vi bidrag till gemensamma projekt på Lidingö såsom Musikstipendiet, Årets lyft till skolelever som gjort särskilda framsteg, till en särskola som satsat särskilt på att många elever deltar i Lidingö loppet och till ett Ungdomsledarstipendium.

Klubben närmar sig nu sitt femtionde år, med oförändrad ambition att erbjuda intressanta lunchföredrag i en trivsam miljö, rekrytera nya medlemmar och bidra till ett gott samhället utifrån Rotarys övergripande värden.  

Vi välkomnar fler medlemmar som har ett samhällsengagemang och vill bidra till ett bättre Lidingö och en bättre värld.