Lidingö Milles
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Åsa Heribertson
Vår klubb, Rotary Lidingö-Milles, är ett yrkesnätverk där vi gemensamt verkar för att göra nytta. Tillsammans är vi överens om att detta gör vi genom att stödja Ung företagsamhet och finnas till för integrationen i samhället. Med Rotarys måtto ”Service above self” är vi en lokal kraft att räkna med på Lidingö. 

Vi är en frukostklubb som träffas på fredagar 07.30 – 08.30. Under förra verksamhetsåret genomförde vi våra möten digitalt på grund av pandemin, men nu hoppas jag att vi ska kunna genomföra våra möten fysiskt på konferensanläggningen Skogshem & Wijk som ligger på det vackra Elfvikslandet på norra Lidingö. 

Vi är stolta över vår programverksamhet och strävar efter att ha hög kvalitet på föredrag som speglar samhället ur olika vinklar. Vi har ett omväxlande program med allt från lokala entreprenörer, senaste forskningsrön om miljö, till historiskt intressanta händelser och internationella utblickar.  Genom vår programverksamhet och trevlig samvaro vid frukostarna håller vi samman vårt nätverk, skapar nya kontakter och stärker därmed vårt yrkesnätverk.  

Under mitt år som president vill jag bidra till att vår klubb ska vara en aktiv del i samhället Lidingö. Jag hoppas och tror att vi i år ska kunna genomföra den julmarknad i Lidingö centrum som vår klubb brukar arrangera. Vi ska också fortsätta att stärka samarbetet och driva projekt med inriktning mot miljö och hållbarhet, tillsammans med de båda andra Rotaryklubbarna på Lidingö.

Lidingö Milles Rotaryklubb har ca 40 medlemmar och vi vill gärna bli fler. Du är varmt välkommen att besöka oss. Ta kontakt med mig eller någon annan medlem i klubben om du vill veta mer om oss. 

Välkommen!
Åsa Heribertson

President Lidingö Milles Rotaryklubb 2021 – 2022 

asa@heribertson.se


Tidigare presidenter;

Fred Haventon 1987-1988 Alexander von Yxkull 1997-1998 Rolf Gustavsson 2007-2008 Elisabeth Falkemo 2017-2018
Margaretha Mellner 2018-2019
Christer Weidenhaijn 1988-1989 Jan Berglund 1998-1999 Göran Westin 2008-2009 Robbie Bergqvist 2019-2020
Erik Alteryd 2020-2021
Stig Rindborg 1989-1990 Staffan Wennberg 1999-2000 Helena Bargholtz 2009-2010  
Sven-Arne Thornell 1990-1991 Jarl E G:son Forssberg 2000-2001 Anders Öberg 2010-2011  
Dag Törnblom 1991-1992 Rolf Levin 2001-2001 Gunilla Bystedt 2011-2012  
Birger Rexed 1992-1993 Lars Timner 2002-2003 Lennart Olson 2012-2013  
Ulf Rundin 1993-1994 Hugo Falkman 2003-2004 Per Herolf 2013-2014  
Owe Hedberg 1994-1995 Ragnar Norbäck 2004-2005 Mats Limnefelt 2014-2015  
Nils Olof Johansson 1995-1996 Agne Svenberg 2005-2006 Björn Sjöström 2015-2016  
Bengt Göransson 1996-1997 Bengt-Göran Markeborn 2006-2007 Peter Victorin 2016-2017