NYHETSARTIKLAR

Rotary växer på Lidingö

2019-05-03

Läs artikel om om vår vitala 65 åring i Lidingö Nyheter.

https://www.lidingonyheter.se/en-vital-65-aring-rotary-rorelsen-vaxer-pa-lidingo/?fbclid=IwAR0AdCnO5ffolE-rqE3vhTfJGlsvthZhDjTXI0hmDCikfF6_uJoiOH4sr5

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: lidingo@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Scandic Foresta
Herserudsvägen 22
18134 Lidingö

Ordinarie mötestid: Fredagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Egoföredrag - Anders Palm
2020-03-06 12:00