Funktionärer

President

Namn: Helena Bargholtz

Sekreterare

Namn: Margareta Edwinsson

Skattmästare

Namn: Daniel Vladareanu

IT-samordnare

Namn: Christer Prinzell

Executive Secretary

Namn: Christer Prinzell

Revisor

Namn: Hans-Göran Olsson

Ordf Integrationskommittén

Namn: Michael Ehring

Ordf Yrkestjänstkommittén

Namn: Michael Ehring

Revisor

Namn: Kjell-Olof Karlsson

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Pål M Jebsen

Telefon: +46 0705-919370

E-post: pmjebsen@outlook.com

Ledamot

Namn: Peter Fernlund

Telefon: +46 070-4446799

E-post: p.fernlund@gmail.com

Ordf. Programkommittén

Namn: Stefan Hultqvist

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Stefan Hultqvist

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Robert Barksenius

Tillträdande President

Namn: Arne Roglar

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: lidingo@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Scandic Foresta
Herserudsvägen 22
18134 Lidingö

Ordinarie mötestid: Fredagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Jullunch
2018-12-14 12:00