Funktionärer

President

Namn: Helena Bargholtz

Sekreterare

Namn: Solveig Andrén

Skattmästare

Namn: Daniel Vladareanu

IT-samordnare

Namn: Christer Prinzell

Executive Secretary

Namn: Christer Prinzell

Ordf TRF-Kommittén

Namn: Rutger Palmstierna

Ledamot

Namn: Peter Fernlund

Telefon: +46 070-4446799

E-post: p.fernlund@gmail.com

Revisor

Namn: Hans-Göran Olsson

Ordf. Programkommittén

Namn: Stefan Hultqvist

Ordf Integrationskommittén

Namn: Michael Ehring

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Stefan Hultqvist

Ordf Yrkestjänstkommittén

Namn: Michael Ehring

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Robert Barksenius

Revisor

Namn: Kjell-Olof Karlsson

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Pål M Jebsen

Telefon: +46 0705-919370

E-post: pmjebsen@outlook.com

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: lidingo@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Scandic Foresta
Herserudsvägen 22
18134 Lidingö

Ordinarie mötestid: Fredagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Incidentberedskap mm
2019-04-26 12:00