Funktionärer

President

Namn: Anders Danielson

Sekreterare

Namn: Pernilla Bratt

Skattmästare

Namn: Gunnar Nilsson

IT-samordnare

Namn: Britt-Marie Rodrick

Valberedning Sammankallande

Namn: Gunnar Nilsson

Ledamot Programkommittén

Namn: Lisbeth Nyström

Revisor

Namn: Lisbeth Nyström

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Sture Jonsson

Kontaktperson RFE

Namn: Sture Jonsson

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Eva Ullberg

Ledamot Programkommittén

Namn: Ann-Louise Friberg

Valberedning

Namn: Ann-Louise Friberg

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Anders Danielson

Kontaktperson GSE

Namn: Ingemar Klinte

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Håkan Ekesbo

Ordf. Programkommittén

Namn: Tommy Ericson

Revisor

Namn: Tommy Ericson

Kontaktperson Medlemsvård

Namn: Eva Danielson

Valberedning

Namn: Eva Danielson

RU

Namn: Marianne Ivenholt

vice IT-samordnare

Namn: Boel Widenheim-Eriksson

Immediate Past President (IPP)

Namn: Pär Johnson

Vice President

Namn: Pär Johnson

Tillträdande President

Namn: Krister Brobeck

vice Sekreterare

Namn: Krister Brobeck

Inkommande Sekreterare

Namn: Annmari Axelsson Jonsson

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: rotarylidan@gmail.com


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurang Feeling
Edward Hotel
53132 Lidköping

Ordinarie mötestid: Måndagar 18:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

En resa på cross i Ryssland
2018-10-01 18:15