Funktionärer

President

Namn: Anders Danielson

Sekreterare

Namn: Pernilla Bratt

Skattmästare

Namn: Gunnar Nilsson

IT-samordnare

Namn: Britt-Marie Rodrick

Valberedning Sammankallande

Namn: Gunnar Nilsson

Ledamot Programkommittén

Namn: Lisbeth Nyström

Revisor

Namn: Lisbeth Nyström

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Sture Jonsson

Kontaktperson RFE

Namn: Sture Jonsson

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Eva Ullberg

Ledamot Programkommittén

Namn: Ann-Louise Friberg

Valberedning

Namn: Ann-Louise Friberg

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Anders Danielson

Kontaktperson GSE

Namn: Ingemar Klinte

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Håkan Ekesbo

Ordf. Programkommittén

Namn: Tommy Ericson

Revisor

Namn: Tommy Ericson

Kontaktperson Medlemsvård

Namn: Eva Danielson

Valberedning

Namn: Eva Danielson

RU

Namn: Marianne Ivenholt

vice IT-samordnare

Namn: Boel Widenheim-Eriksson

Immediate Past President (IPP)

Namn: Pär Johnson

Vice President

Namn: Pär Johnson

Tillträdande President

Namn: Krister Brobeck

vice Sekreterare

Namn: Krister Brobeck

Inkommande Sekreterare

Namn: Annmari Axelsson Jonsson

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: rotarylidan@gmail.com


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurang Feeling
Edward Hotel
53132 Lidköping

Ordinarie mötestid: Måndagar 18:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Julavslutning
2018-12-17 18:15