Funktionärer

President

Namn: Anders Danielson

Sekreterare

Namn: Pernilla Bratt

Skattmästare

Namn: Gunnar Nilsson

IT-samordnare

Namn: Britt-Marie Rodrick

Kontaktperson RFE

Namn: Sture Jonsson

Ordf. Programkommittén

Namn: Tommy Ericson

Tillträdande President

Namn: Krister Brobeck

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Eva Ullberg

Revisor

Namn: Tommy Ericson

vice Sekreterare

Namn: Krister Brobeck

Ledamot Programkommittén

Namn: Ann-Louise Friberg

Kontaktperson Medlemsvård

Namn: Eva Danielson

Inkommande Sekreterare

Namn: Annmari Axelsson Jonsson

Valberedning

Namn: Ann-Louise Friberg

Valberedning

Namn: Eva Danielson

Valberedning Sammankallande

Namn: Gunnar Nilsson

RU

Namn: Marianne Ivenholt

Ledamot Programkommittén

Namn: Lisbeth Nyström

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Anders Danielson

Revisor

Namn: Lisbeth Nyström

Kontaktperson GSE

Namn: Ingemar Klinte

Immediate Past President (IPP)

Namn: Pär Johnson

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Sture Jonsson

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Håkan Ekesbo

Vice President

Namn: Pär Johnson

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: rotarylidan@gmail.com


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurang Feeling
Edward Hotel
53132 Lidköping

Ordinarie mötestid: Måndagar 18:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Studiebesök och mat på Närebo
2019-05-27 18:15