President: Anders Danielson

Pär Johnson
President Rotary Lidköping Lidan


VERKSAMHETSPLAN 2017-2018

Lidköping Lidan Rotaryklubb

 

Klubbens och presidentens motto för verksamhetsåret

”Synliggöra - Förnya - Mitt Rotary”

 

Medlemskap

Medlemsantalet är i juli 2017 26 st. Vårt mål är att under detta år öka till 30 medlemmar. Det under de senaste åren pågående arbetet med att öka medlemsantalet kommer att fortsätta. 

• Medlemskommittén fortsätter sitt arbete med att föreslå nya medlemmar
• Alla medlemmar uppmanas att vara aktiva med att bjuda in gäster
• Erbjuda ett attraktivt program, föreläsare och studiebesök, på våra veckomöten

Klubbadministration

Klubbens hemsida finns på adress www.rotary.se/lidkoping-lidan och dessutom finns information under www.rotary.org. Hemsidan administreras av en IT-ansvarig. En programkommitté utarbetar kvällsprogrammen. Styrelsemöten hålls ca en gång per månad och då rapporteras ekonomiskt resultat.

Klubbens projekt

Lidköping Lidans Rotaryklubb bidrar årligen med 16 USD per medlem till The Rotary Foundation.

Klubben kommer att fortsätta med sitt deltagande i följande projekt:

Shelterbox: Deltagande och support vid insamlingar i samband med Jul och andra helger.

Kvinnojouren Linnéan: Insamling av böcker, spel och leksaker. Information till övriga klubbar i närområdet för att utöka antalet klubbar, som deltar i insamlandet.

Organisationen KIVA: Klubben har sedan 2012-2013 bidragit med mikrolån till organisationen. Detta kommer att fortsätta genom investering av återbetalade medel och genom insamling av nya medel till klubbens konto hos KIVA.


K
lubben kommer att fortsätta att i olika omfattning ge sitt stöd till End Polio Now, Läkarbanken och olika lokala organisationer, som bedriver hjälpverksamhet.

 

Lidköping Lidan Rotaryklubb

 


Synliggöra - Förnya - Mitt Rotary” ska vara vägledande för vår klubb.


Synliggöra: vår klubb medverkar direkt och indirekt i ett flertal globalt och lokalt mycket goda projekt. Dessa projekt bör på ett än bättre sätt synliggöras för att öka förståelse och kunskap om Rotary. Detta bidrar i sin tur till insamlingar och ökat medlemsantal på ett bättre sätt.


Förnya: vår organisation och verksamhet bygger i stort på regelverk och stadgar men för att konstant bibehålla en modern och attraktiv verksamhet behöver vi konstant se över om det är något vi skall sluta göra alternativt starta upp.


Mitt Rotary : varje enskild medlem ser sig som en Rotarian och ser sitt medlemskap och engagemang utifrån sina egna mål och tankar. För att på ett så bra sätt som möjligt skapa bäst möjliga medlemsnytta måste vi hålla dialogen igång gällande ”vad är Rotary för mig?”.


 

 

 

Pär Johnson

Lidköping Lidan Rotaryklubb

 

 

 

 

 

 
 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: rotarylidan@gmail.com


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurang Feeling
Edward Hotel
53132 Lidköping

Ordinarie mötestid: Måndagar 18:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Kommer snart