President: Anders Danielson
Person Photo
Anders Danielson
President Rotary Lidköping Lidan


VERKSAMHETSPLAN 2018-2019

Lidköping Lidan Rotaryklubb

 

Klubbens och presidentens motto för verksamhetsåret

"Glädje - Inspiration - Givmildhet"

 

Medlemskap

Medlemsantalet är i juli 2018 26 st. Vårt mål är att under detta år öka till 30 medlemmar. Det under de senaste åren pågående arbetet med att öka medlemsantalet kommer att fortsätta. 

• Medlemskommittén fortsätter sitt arbete med att föreslå nya medlemmar
• Alla medlemmar uppmanas att vara aktiva med att bjuda in gäster
• Erbjuda ett attraktivt program, föreläsare och studiebesök, på våra veckomöten

Klubbadministration

Klubbens hemsida finns på adress www.rotary.se/lidkoping-lidan och dessutom finns information under www.rotary.org. Hemsidan administreras av en IT-ansvarig. En programkommitté utarbetar kvällsprogrammen. Styrelsemöten hålls ca en gång per månad och då rapporteras ekonomiskt resultat.

Klubbens projekt

Lidköping Lidans Rotaryklubb bidrar årligen med 16 USD per medlem till The Rotary Foundation.

Stödja Rotarys Läkarbank och Poli-plus genom insamlingar och minnesgåvor.


Klubben kommer att fortsätta 
med sitt deltagande i följande projekt:
Shelterbox: Deltagande och support vid insamlingar i samband med Jul och andra helger.

Kvinnojouren Linnéan: Insamling av böcker, spel och leksaker. Information till övriga klubbar i närområdet för att utöka antalet klubbar, som deltar i insamlandet.

Organisationen KIVA: Klubben har sedan 2012-2013 bidragit med mikrolån till organisationen. Detta kommer att fortsätta genom investering av återbetalade medel och genom insamling av nya medel till klubbens konto hos KIVA.


K
lubben kommer att fortsätta att i olika omfattning ge sitt stöd till End Polio Now, Läkarbanken och olika lokala organisationer, som bedriver hjälpverksamhet.

 

Lidköping Lidan Rotaryklubb

 


”Glädje - Inspiration - Givmildhet” ska vara vägledande för vår klubb.

Glädje:Trevlig Trevliga och intressanta möten och god kamratskap.

Inspirera:Inspirera varandra och aven vår vår omgivning i våra arbeten och andra uppdrag samt även i privatlivet. Vara inspiration för det goda i samhället.

Givmildhet:Givmildhet både med vår tid och även bidra till Rotarys och andra hjälpprojekt med både tid och pengar.

Anders Danielson
President


 

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: rotarylidan@gmail.com


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurang Feeling
Edward Hotel
53132 Lidköping

Ordinarie mötestid: Måndagar 18:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Studiebesök på Formakademin
2019-04-29 18:15