Lindesberg
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Dan Johansson


Rotary Linderberg

Rotary i Lindesberg har c: a 50 medlemmar båden män och kvinnor i olika yrkesroller och en del som är seniorer.

Vår klubb bildades 1947 och vi ser framåt mot många bra år.

Vi träffas varje måndag (ej obligatoriskt att vara med varje måndag) och äter lunch och har intressanta föredrag.

·       Vi lär känna varandra och skapar nätverk

·       Vi marknadsför Lindesberg kommun.

·       Är en påtryckargrupp i frågor som vi tycker är intressanta för oss.

·       Deltar i hjälpprojekt lokalt och internationellt

·       Lindedagen är vårt stora projekt som marknadsför Lindesberg.

Kom med i Rotary.

Då vi alla blir äldre behöver vi ständigt nya medlemmar som vi kan lära känna och som kan delta i våra kommittéer och komma med nya fräscha idéer.

Fler medlemmar ger större inflytande.

Välkommen

Välkommen till våra möten eller kontakta undertecknad om du vill veta mer.

Jag hoppas på ett bra år med både nya och gamla medlemmar.

 

Dan Johansson

President 2021–2022