NYHETSARTIKLAR

Många vinnare när Rotary satte Lindesberg i rörelse

2015-06-30


På bilden: Sittande från vänster: Carina Begemann och Malin Fridberg (Linde Ridskola) och Eva Boström (Kulturskolan Garnalia). Stående från vänster: Gunnar Stengarn (Kristinaskolan), Kajsa Hellsing (Björkhagaskolan) och Michael Tybell (Brotorpskolan).

Evenemanget Vi håller Lindesberg i rörelse den 6 maj blev en succé som överträffade alla förväntningar och förhoppningar. Det blev en riktig folkfest runt Lindessjön med många vinnare, konstaterar Lindesbergs Rotaryklubb som nu delat ut 72.500 kronor till verksamheter som håller Lindesberg i rörelse.

Grundskolorna i Lindesberg (Björkhagaskolan, Brotorpsskolan och Kristinaskolan) får dela på 45.000 kr - 15.000 kr per skola som får användas till utrustning som syftar till att sätta barnen i rörelse. Bidragen överlämnades till Michael Tybell (Brotorpsskolan), Kajsa Hellsing (Björkhagaskolan) och Gunnar Stengarn (Kristinaskolan).

Linde Ridskola får 20.000 kr som bidrag till inköp av ny häst till ridskoleverksamheten i Lindesberg. Bidraget överlämnades till Malin Fridberg och Carina Begemann.

Kulturskolan Garnalia får 7.500 kr som motsvarar tio terminsavgifter för barn som vill delta i kulturskolans verksamher men saknar ekonomiska möjligheter. Lions-damerna i Lions Lindesberg/Kristina bidrar med ytterligare 3.000 kr till Kulturskolan Garnalia. Bidraget från Rotary överlämnades till Eva Boström (Lindeskolan och Kulturskolan Garnalia).

............

Lindesbergs Rotaryklubb hade tre syften med projektet Vi håller Lindesberg i rörelse.

1: Att sätta lindesbergare (och andra) i rörelse – genom att under trivsamma former ta sig (och upptäcka) Lindessjön Runt.

Resultat: Hur många som deltog totalt vet ingen - men 707 personer (!) gick runt sjön för att samla stämplar och delta i utlottningen av priser (till ett sammanlagt värde av ca 13.000 kr) med följande vinnare:

  •     Cykel från Stefans Skog & Fritid (värde 3.000 kr): Annika Karttunen
  •     Gymkort från Badhuset Energikällan (värde 2.644 kr): Sara Jansson
  •     Sportskor från Team Sportskor (värde 1.500 kr per skopar = totalt 3.000 kr): Mia Jacer och Barbro Häger
  •     Badkort från Badhuset Energikällan resten av året (värde 900 kr): Mats Ericsson
  •     Biobiljetter (tio stycken) från Folkets Hus Bio (värde 900 kr): Hampus Seton
  •     Presentkort för deltagaravgifter från Medborgarskolan för kurser (värde 500 kr per presentkort = totalt 1.500 kr): Hans Pettersson, Alva Skoglund och Maja Ardesjö
  •     Presentkort från Arenakrogen för mat och bowling (värde 500 kr presentkort = totalt 1.000 kr): Johan Lundgren och Jarl Magnusson

2: Att erbjuda företag, föreningar, skolor och offentlig service (som sätter Lindesberg i rörelse) möjligheten att presentera sig för nya målgrupper.

Resultat: Drygt 100 företag, föreningar och offentliga verksamheter deltog - och alla som vi haft kontakt med är "mycket nöjda" med evenemanget. Enda problemet var att antalet besökare överträffade alla förväntningar vilket fick till följd att godis, frukt, korv och andra ge-bort-presenter tog slut snabbare än väntat...

3: Att genom företagens sponsring ge ekonomiskt stöd till verksamheter som håller Lindesberg i rörelse.

Resultat: Totalt uppgick sponsorintäkterna till cirka 90.000 kr varav cirka 13.000 kr i priser. I sponsorintäkterna ingår bland annat Tormeks slipande av knivar á 30 kr som gav 1.070 kr och Ängsgårdens sponsring av Round Tables dykning efter skrot i Bottenån där överskottet av skrotförsäljningen går till projektet. Med avdrag för omkostnader återstår drygt 70.000 kr som nu fördelats till Lindesbergs grundskolor, Linde Ridklubb och Kulturskolan Garnalia.

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: lindesberg@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Lindesbergs Stadshotell
Kungsgatan 24
71130 Lindesberg

Ordinarie mötestid: Måndagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Kommer snart