NYHETSARTIKLAR

Bred uppslutning bakom Lindessjön Runt Dagen 2016

2015-12-21

Lindesbergs Rotaryklubb satte många i rörelse runt Lindessjön i maj 2015 - och det blev en stor succé. Nu gör Rotary det igen onsdagen 11 maj 2016 - nu som Lindessjön Runt Dagen med stöd av flera medarrangörer: Lindesbergs kommun, Region Örebro län, Företagarna, Linde City, Lions, Lindeskolans Idrottscollege, Nätverket Lindekultur och Friluftsfrämjandet.


"Genom denna breda samverkan med offentlighet, näringsliv, handel och föreningsliv, idrott, kultur och natur kan vi nu tillsammans bidra till att vidareutveckla vandringsleden Lindessjön Runt som en tillgång för invånarna i kommunen och en attraktion för besökare till Lindesberg", säger Sven Carlsson (Lindesbergs Rotaryklubb) som är projektledare.

Under Lindessjön Runt Dagen 11 maj 2016 kommer två nya aktivitetsstationer efter ledan att invigas - ett utegym vid Lindesbergs Arena och en utomhusscen vid Torphyttebäcken. Samtidigt har Lindessjön Runt Dagen 2016 som mål att genom bidrag från utställare och deltagare samla in minst 100.000 kronor till fortsatt utbyggnad av Lindessjön Runt-leden genom att finansiera en naturlekplats med hinderbana på Parkudden.

Samma syften som tidigare

Lindessjön Runt Dagen 2016 har samma tre huvudsyften som 2015:

1: Att sätta lindesbergare och andra i rörelse genom att under trivsamma former ta sig runt och upptäcka Lindessjön Runt-leden - en vandringsled på cirka sju kilometer runt Lindessjön.

Resultat 2015: Hur många som deltog totalt är okänt - men 707 personer gick runt sjön för att samla stämplar och delta i utlottningen av priser till ett sammanlagt värde av ca 13.000 kr.

Inför 2016: Boka redan nu onsdag 11 maj från kl 16 för att gå Lindessjön Runt och lära känna föreningar, företag och andra verksamheter som håller Lindesberg i rörelse. Få motion och njut av naturen. Samla stämplar och vinn priser. På egen hand eller tillsammans med kollegor, kompisar, släkten eller vänner. Bjud gärna in gäster till Lindesberg för att visa hur fint det är här och hur många spännande företag, föreningar och verksamheter som finns här.

2: Att erbjuda företag, föreningar, offentlig service och andra verksamheter som håller Lindesberg i rörelse möjligheten att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former.

Resultat 2015: Drygt 100 utställare deltog - och alla var "mycket nöjda" med evenemanget. Enda problemet var att antalet besökare överträffade alla förväntningar vilket fick till följd att godis, frukt, korv och andra ge-bort-presenter tog slut snabbare än väntat...

Inför 2016: Bli en av våra utställare onsdag 11 maj kl 16-20 - anmälan sker senast 31 mars via denna länk >>
Alla utställare (och andra deltagare) får gärna lämna bidrag till Lindessjön Runt Dagen (det är frivilligt) - antingen i form av priser (gärna med anknytning till frisk- och hälsovård) för utlottning bland de som går runt sjön eller som ekonomiskt bidrag till fortsatt utbyggnad av Lindessjön Runt-leden. Ideella och offentliga verksamheter deltar kostnadsfritt. Företag och andra kommersiella verksamheter får bidra med (minst) 3.000 kronor.

3: Att genom bidrag från utställare och deltagare ge ekonomiskt stöd till något som bidrar till att hålla Lindesberg i rörelse.

Resultat 2015: Totalt uppgick sponsorintäkterna till drygt 70.000 kr som fördelades till Lindesbergs grundskolor, Linde Ridklubb och Kulturskolan Garnalia.

Inför 2016: Målet är att samla in minst 100.000 kronor till fortsatt utbyggnad av Lindessjön Runt-leden genom att finansiera en naturlekplats med hinderbana på Parkudden.

Långsiktig utvecklingsplan för Lindessjön Runt

Lindesbergs kommun har tagit fram en långsiktig utvecklingsplan för vandringsleden Lindessjön Runt med förslag på en rad satsningar för de kommande tio åren. Planen innehåller ett stort antal förslag till både större och mindre kostsamma åtgärder inom området med förslag på prioriteringar och beräknade kostnader för dessa.

Lindessjön Runt Dagen är en bred kraftsamling bland offentligheten, näringsliv, handel och föreningsliv, idrott, kultur och natur för att tillsammans bidra till att vidareutveckla Lindessjön Runt-leden som en tillgång för invånarna i kommunen och en attraktion för besökare till Lindesberg.

Lindessjön Runt Dagen är samtidigt en gemensam kraftsamling för att marknadsföra Lindesberg som Bergslagens själ - en kommun med många starka sidor som ett attraktivt besöksmål; en attraktiv plats att etablera företag på; en attraktiv plats att leva och bo på.

Med den breda uppslutningen täcker Lindessjön Runt Dagen in de områden som är viktiga för att utveckla Lindesberg - Leva & bo, Industri & företagande, Handel & service, Idrott, Kultur och Natur.

Alla bidrar till att utveckla Lindesberg:

Lindessjön Runt Dagen arrangeras av Lindesbergs Rotaryklubb tillsammans med Lindesbergs kommun, Region Örebro län, Företagarna, Linde City, Lions, Lindeskolans Idrottscollege, Nätverket Lindekultur och Friluftsfrämjandet som alla bidrar till att utveckla Lindesberg:

Alla medarrangörer svarar för var sin stämpelstation där alla som går runt Lindessjön och vill delta i utlottningen av priser ska få sina stämplar på sina startkort (som kommer att delas ut före och under dagen). Alla medarrangörer svarar också för marknadsföring av Lindessjön Runt Dagen i sina respektive kanaler.

Lindesbergs Rotary
klubb = kontaktperson: Anders Svensson
Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk, en politiskt och religiöst oberoende organisation som bidrar med humanitära insatser både globalt och lokalt. Rotarys 1,2 miljoner medlemmar är fördelade på över 34.000 klubbar runt om i världen varav Lindesbergs Rotaryklubb har ett 60-tal medlemmar. Läs mer >>

Lindesbergs kommun
= kontaktperson: Alicia Kjellarsson (Tillväxtförvaltningen)
Lindesberg är pärlan invid Lindessjön. En oas för vissa. Ett ännu outforskat område för andra. Oavsett vad Lindesberg betyder för dig har vi mycket att erbjuda. I stadskärnan så väl som utanför. Vår styrka är vår storlek. Från Kloten i norr till Fellingsbro i söder - och allt däremellan. Läs mer >>

Region Örebro län
= kontaktperson: Ing-Mari Sjöblom (Lindesbergs lasarett)
Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd. Läs mer >>

Företagarna Bergslagen
(näringsliv) = kontaktperson: Ulla-Britt Norgren
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation vars uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Läs mer >>

Linde City
(handel) = kontaktperson: Peter Bring
Linde City är en ekonomisk förening för företag inom handel och service. Syftet är att man ska öka det ekonomiska utbudet och jobba tillsammans för bättre resultat.

Lions Lindesberg
(ideella sektorn) = kontaktperson: Tommy Eriksson
Lions tillgodoser behov både lokalt och runt om i världen. Lions 1,36 miljoner medlemmar utför samhällsservice i 210 länder och geografiska områden. Medlemmarna är olika på många sätt men delar en gemensam uppfattning: samhället är vad vi gör det till. Läs mer >>

Lindeskolans Idrottscollage
(idrott/sport) = kontaktperson: Mikael Martinsson
Idrottscollege är Riksidrottsgymnasium (RIG) i judo och har nationellt godkända idrottsutbilningar (NIU) i handboll, volleyboll för flickor samt rytmisk gymnastik. Vi erbjuder också träningsmöjligheter i andra idrotter t.ex. dans, fotboll, ishockey och innebandy. Läs mer >>

Nätverket Lindekultur
(kultur) = kontaktperson: Sven Carlsson
Nätverket Lindekultur vill bidra till att Lindesberg är en levande och attraktiv kulturkommun genom samverkan, samordning och samsyn kring kulturlivet i kommunen – för att få fler att flytta hit, få fler att bo kvar och få fler att besöka Lindesberg. Läs mer >>

Friluftsfrämjandet
(natur/miljö) = kontaktperson: Mona Karlsson
Lindesbergs lokalavdelning erbjuder härliga naturupplevelser genom en mängd små och stora friluftsäventyr! Allt från barnverksamheten Skogsmulle och skogens värld till turer bland skog, vatten och fjäll. Läs mer >>

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: lindesberg@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Lindesbergs Stadshotell
Kungsgatan 24
71130 Lindesberg

Ordinarie mötestid: Måndagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Vakant
2019-04-29 11:45