NYHETSARTIKLAR

LindeDagen - populär folkfest som återkommer 2018

2017-08-20

LindeDagen i maj 2017 blev en stor succé som uppskattades av både besökare och utställare vilket bekräftas av den utvärdeing som gjorts bland de deltagande utställarna:
 • 95 % svarade att LindeDagen 2017 rent allmänt var "bra" eller "mycket bra".
 • 90 % svarade att sannolikheten är "stor" eller "mycket stor" att de kommer att delta även 2018.
Därför har Lindesbergs Rotaryklubb beslutat att genomföra LindeDagen även 2018 - onsdag 16 maj kl 16-20 enligt i princip samma upplägg som tidigare."Vi har hittat en bra form för LindeDagen som passar både utställare och besökare - men kommer med en del förbättringar utifrån de synpunkter som vi fått in från utställarna", förklarar Sven Carlsson (Lindesbergs Rotaryklubb) som blir projektledare för LindeDagen även 2018:

"Vi gjorde det 2015 och 2016 som Lindessjön Runt Dagen. Vi gjorde det 2017 och gör det igen 2018 som LindeDagen - en bred och gemensam marknadsföring av det mesta av det bästa med Lindesberg: ● som en attraktiv kommun att jobba, leva, bo och verka i; ● som en attraktiv etableringskommun för företag; ● som ett attraktivt besöksmål".

Utställarna mycket nöjda med LindeDagen 2017

LindeDagen 2017 hade 133 anmälda utställare - företag, föreningar, offentliga verksamheter och andra som fick möjligheten att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former. Av utställarna har 57 svarat på en utvärdering med följande frågor och svar:

Fråga 1: Vad tycker ni rent allmänt om LindeDagen 2017?
 • Mycket bra = 58 % (33 svar)
 • Bra = 37 % (22 svar)
 • OK = 5 % (3 svar)
 • Dåligt = 0 %
 • Mycket dåligt = 0 %
Några av kommentarerna:
 • En folk- och aktivitetesfest i positiv anda - LindeDagen gör folk stolta över Lindesberg
 • Trevligt och många besökare var aktiva i vår monter - mycket lyckat!
 • Mycket människor i rörelse som man får kontakt medKändes redan etablerat efter ett år! Märkligt! Men det finns ett behov av att samlas kring något. Bra med temat Det mesta av det bästa. Bra med gratisbussar! Bra marknadsföring av Lindesberg!
Fråga 2: Vad tycker ni om er medverkan som utställare?
 • Mycket över förväntan = 5 % (3 svar)
 • Över förväntan = 39 % (22 svar)
 • Som förväntat = 37 % (21 svar)
 • Sämre än väntat = 19 % (11 svar)
 • Mycket sämre än väntat = 0
Några av kommentarerna:
 • Vi träffade mycket folk som vi samtalade med.
 • Vi har värvat nya medlemmar.
 • Sämre än väntat - men det är nog för att vi inte hade så mycket att erbjuda. Men ca 100 personer var med och tävlade i vår frågetävling
 • Vi hade räknat med bra resultat utifrån tidigare erfarenheter och det blev det - till och med över förväntan eftersom det kändes som det var mer folk i rörelse i år
Fråga 3: Vad tycker ni om er placering som utställare?
 • Mycket bra = 51 % (29 svar)
 • Bra = 18 % (10 svar)
 • OK = 18 % (10 svar)
 • Dåligt = 10 % (6 svar)
 • Mycket dåligt = 3% (2 svar)
Svaren och kommentarerna pekar på två tydliga förbättringsområden till nästa år - dels att begränsa utställningsytan ytterligare (de som stod på Sundsbron respektive Loppholmarna/Lindeskolan var mindre nöjda med sina placeringar), dels att markera utställarplatserna bättre och tydligare.

Fråga 4: Hur stor är sannolikheten att ni deltar som utställare även 2018?
 • Mycket stor = 60 % (34 svar)
 • Stor = 30 % (17 svar)
 • Kanske = 4 % (2 svar)
 • Mindre = 7 % (4 svar)
 • Ingen = 0
Några kommentarer:
 • Vi fick "blodad tand" som det heter.
 • Det är kul för oss att komma ut och möta lindesbergare.
 • Ett bra tillfälle att synas som ideell förening
 • Fantastiskt bra sätt att synas på!
 • Vi tycker att LindeDagen har hittat ett trevligt och bra upplägg - det är ett väldigt bra initiativ som lyfter fram Lindesberg på kartan.
Lindesbergs Rotaryklubb tackar alla utställare som deltagit i utvärderingen av LindeDagen 2016: "Det ger oss värdefullt underlag till att göra ett bra evenemang ännu bättre för både utställare och besökare", förklarar Sven Carlsson.Information om LindeDagen 16 maj 2018 kommer att publiceras fortlöpande på www.lindedagen.se och LindeDagens Facebook-sida >> Nyheter om LindeDagen publiceras på www.lindekultur.se >>

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: lindesberg@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Lindesbergs Stadshotell
Kungsgatan 24
71130 Lindesberg

Ordinarie mötestid: Måndagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Vakant
2019-04-29 11:45