PROJEKT - MEDLEMSKAP - PR

LindeDagen

2017-05-10Vi gjorde det 2015 och 2016 som Lindessjön Runt Dagen. Vi gjorde det igen 2017 som LindeDagen - en bred och gemensam marknadsföring av det mesta av det bästa med Lindesberg: ● som en attraktiv kommun att jobba, leva, bo och verka i; ● som en attraktiv etableringskommun för företag; ● som ett attraktivt besöksmål.


LindeDagen 2017:
LindeDagen onsdag 10 maj kl 16-20 är en bred och gemensam marknadsföring av det mesta av det bästa med Lindesberg: ● som en attraktiv kommun att jobba, leva, bo och verka i; ● som en attraktiv etableringskommun för företag; ● som ett attraktivt besöksmål.
LindeDagen 2017 arrangeras av Lindesbergs Rotaryklubb i samverkan med ● Lindesbergs kommun ● Region Örebro län ● Bergslagens Sparbank ● Lindesbergs Bostäder AB (LIBO) ● Arbetsförmedlingen ● Länstrafiken ● Lindeskolan ● Lindesbergs lasarett ● Linde bergslags församling ● Företagarna Bergslagen ● Linde City ● Destination Bergslagen ● Nätverket Lindekultur ● Tågmagasinet Hit & Dit ● NA BostadsPuls ● och alla medverkande utställare.

LindeDagen: Samma syften, målgrupper och upplägg som tidigare - men nytt namn och några andra nyheter för att göra dagen ännu bättre än tidigare år.
Samma syften som tidigare
 • Att sätta lindesbergare och andra i rörelse genom att under trivsamma former ta sig runt och upptäcka Lindessjön Runt-leden - en vandringsled på cirka sju kilometer runt Lindessjön.
 • Att erbjuda företag, föreningar, offentlig service och andra verksamheter som håller Lindesberg i rörelse möjligheten att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former.
 • Att genom utställarnas sponsorbidrag ge ekonomiskt stöd till något som bidrar till att hålla Lindesberg i rörelse. Målet för 2017 är att samla in pengar till en "generationspark" efter Strandpromenaden nedanför Församlingshemmet.
2015: Vi håller Lindesberg i rörelse (Lindessjön Runt)
1) 707 stämpelkort lämnades in = 10-tal priser lottades ut
2) Knappt 100 utställare deltog
3) Ca 75.000 kr till grundskolor, ridskola och kulturskola

2016: Lindessjön Runt Dagen
1) 730 stämpelkort lämnades in = 40-tal priser lottades ut
2) Drygt 120 utställare deltog
3) Ca 75.000 kr till fortsatt utbyggnad av Lindessjön Runt-leden = startpott för "generationsparken"
Samma målgrupper som tidigare
 • Invånare i Lindesbergs kommun: För att öka kunskapen om och stoltheten över vad som finns i Lindesbergs kommun som en attraktiv plats att jobba, leva, bo och verka i.
 • Offentliga, privata och ideella verksamheter i Lindesberg:  För att erbjuda möjligheten att presentera sig för nya målgrupper och hitta nya ”gräns-överskridande” samarbetsformer (genom att öka kännedomen om varandra).
 • Inpendlare och besökare: För att öka kunskapen om och visa möjligheterna med Lindesberg: ● som en attraktiv plats att jobba, leva, bo och verka i; ● som en attraktiv etableringsort för företag; ● som ett attraktivt besöksmål.
Samma upplägg som tidigare
 • Utställning 16-20: Företag, föreningar och offentliga verksamheter (som bidrar till det bästa med Lindesberg) erbjuds en unik möjlighet att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former efter Lindessjön Runt-leden.
 • Linde-mässa 16-20: En mini-mässa (i Oscarsparken) presenterar möjligheterna med att BO & JOBBA, VERKA & LEVA i Lindesberg samt att BESÖKA Lindesberg. Kompletteras med seminarier 12-16 på Lindesbergs Stadshotell.
 • Friskvård: LindeDagen är en friskvårdssatsning som erbjuder alla som går Lindessjön Runt-leden extra bonusbelöningar samt en rad andra friskvårds- och motionsaktiviteter efter vandringsleden.
Samma evenemang – men med nytt namn
 • Evenemanget har blivit mycket större och bättre än vi räknat med. Därför utvecklas LindeDagen till en bred och gemensam marknadsföring av hela Lindesberg – inte bara Lindessjön Runt.
 • Utställningar som tidigare – men mer koncentrerat: Merparten av besökarna 2015 och 2016 gick aldrig runt hela Lindessjön – och missade därför en del utställare. LindeDagen 2017 koncentrerar alla utställarna till Strandpromenaden, Loppholmarna och Lindeskolan.
 • LindeMässa med seminarier: Merparten av besökarna 2016 missade JOBB & BO-mässan i Lindesberg Arena. LindeDagen 2017 ersätter detta med en bredare LINDEMÄSSA i Oscarsparken (tält) som samtidigt blir ett tydligt centrum för LindeDagen:
 • BO i Linde: Om befintliga och planerade boenden (presenteras av Lindesbergsbostäder AB LIBO)
 • JOBBA i Linde: Om lediga jobb och utvecklingsmöjligheter (presenteras av Arbetsförmedlingen, Lindesbergs kommun, Region Örebro län och teknikföretagen i Lindesberg)
 • PENDLA till och från Linde: Om de goda pendlingsmöjligheterna för in- och utpendlare (presenteras av Länstrafiken)
 • BESÖKA Linde: Om besöksmål och andra attraktioner
Seminarier
 • Alla medarrangörer och samarbetspartners erbjuds möjligheten att hålla seminarier under LindeDagen (exempelvis kl 12-16 på Lindesbergs Stadshotell) på temat ”Hur håller vi Lindesberg i rörelse även i framtiden”.
Vinn ett "lär-känna-linde"-paket
 • Istället för stämpelkort och stämpelstationer – och massor av diverse priser till utlottning: LindeDagen 2017 får en enklare ”tävlingsuppgift” med färre men mer värdefulla priser till utlottning: Olika LindePaket lottas ut bland besökarna i tre "klasser":
 • LindePaket 1: Tipstävling för alla deltagare under LindeDagen 10 maj – paket med inriktning på att lära känna och upptäcka vad som finns att göra i Lindesberg.
 • LindePaket 2: Utlottning bland alla som går Lindessjön Runt – paket med inriktning på frisk- och hälsovård som finns i Lindesberg.
 • LindePaket 3: Webbaserad tipstävling för alla som vill tävla med inte kan delta på LindeDagen – paket med inriktning på att få besökare att komma till Lindesberg.
LindeDagen 2017 får mer gemensam marknadsföring:
 • Egen webbplats: www.lindedagen.se; Kommer att marknadsföras tidigt i olika kanaler för information om LindeDagen. Men också som översikt över vad Lindesberg har att erbjuda - "det mesta av det bästa med att bo, jobba, verka och leva i Lindesberg".
 • Egen Facebook-sida: www.facebook.com/lindedagen 
 • BIOREKLAM: Folkets Hus Bio, Lindesberg: Lindesbergs Rotaryklubb sponsrar biografen och får bl.a. bioreklam för detta.
 • Annonsering i lokala och regionala kanaler från januari fram till LindeDagen 10 maj 2017 - tågmagasinet Hit & Dit nr 1 och 2; NA Bostadspuls mars och april.
Anmälan för utställare senast 31 mars 2017 - därefter efteranmälningar i mån av utställarplatser.
 • Företag och andra kommersiella verksamheter betalar en avgift på minst 3.000 kr som sponsorbidrag.
 • Föreningar och andra ideella verksamhet deltar kostnadsfritt - men alla som vill får givetvis bidra med sponsorbidrag.
 • Offentliga verksamheter deltar enligt separata överenskommelser.
 • Vi erbjuder er en "monterplats" på lämplig plats och yta efter Lindessjön Runt-leden - om möjligt efter era önskemål som ni anger vid anmälan.
 • Vi och våra medarrangörer svarar för samordning och gemensam marknadsföring av evenemanget och hantering av ”startkort” för alla som vill delta i utlottning av priser.

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: lindesberg@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Lindesbergs Stadshotell
Kungsgatan 24
71130 Lindesberg

Ordinarie mötestid: Måndagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Opera på Skäret om kommande satsningar,
2018-01-22 11:45