PROJEKT - ROTARY FOUNDATION

R10

2019-07-01

R10 är ett samarbetsprojekt mellan ett 10-tal Rotaryklubbar inom distrikt 2340 (däribland Lindesbergs Rotaryklubb) och Riga Rotaryklubb i Lettland inom distrikt 2410.

Projektet startades 2005 och syftar till att hjälpa olika hårt utsatta verksamheter i Lettland, främst med inriktning på barn och äldre. Under åren har därför olika typer av utrustning införskaffats för äldreboenden, skolor för handikappade barn och sjukhus. Varje projekt har en budget på minst 30.000 USD. Summan består av pengar från de engagerade klubbarna, från respektive distrikt och från Rotary centralt i USA i form av ett s k Global Grant. Lindesbergs Rotaryklubb fortsätter - tillsammans med ett antal Rotaryklubbar i Sverige och utomlands - med ett tredje R10-projekt för ett sjukhus i Jekabpils i sydöstra Lettland. Därmed kan Rotary komma att bidra med totalt ca 200.000 US-dollar (motsvarande ca 1,8 miljoner svenska kronor) i utrustning som hjälper till att rädda livet på för tidigt födda barn och lindrar vid svåra förlossningar. 
facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: lindesberg@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Lindesbergs Stadshotell
Kungsgatan 24
71130 Lindesberg

Ordinarie mötestid: Måndagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Kunskap är att kunna välja
2020-02-03 12:00