PROJEKT - ROTARY FOUNDATION

R10

2016-08-28

R10 är ett samarbetsprojekt mellan 10 Rotaryklubbar inom distrikt 2340 och Riga Rotaryklubb i Lettland inom distrikt 2410. Vi är i år (2016) inne på det 11:e projektåret.

Projektet syftar till att hjälpa olika hårt utsatta verksamheter i Lettland, främst med inriktning på barn och äldre. Under åren har därför olika typer av utrustning införskaffats för äldreboenden och skolor varav flera för handikappade barn. Det kan handla om ändamålsenliga sängar och lyftanordningar för äldre, datorer och lekanordningar för barn. Hittills har utrustning till ett värde av drygt 2,5 miljoner kronor kunnat levereras.

Varje projekt har en budget på minst
30.000 USD. Summan består av pengar från de engagerade klubbarna, från respektive distrikt och från Rotary centralt i USA i form av ett s k Global Grant. 

Situationen på landsbygden i Lettland kan på många håll beskrivas som fattig och därför gör vårt projekt stor nytta hos mottagarna. Vi arbetar också bara mot verksamheter som drivs av engagerade ledare. Projektets framgångar bygger också på att det i Rotaryklubben i Riga finns en mycket engagerad och målinriktad person som hittar lämpliga mottagare och föreslår typ av utrustning.   

Ansvaret för projektet vandrar runt mellan klubbarna. Nästa projekt som avser verksamhetsåret 2016 – 2017 kommer att administreras av Lindesbergs Rotaryklubb.

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: lindesberg@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Lindesbergs Stadshotell
Kungsgatan 24
71130 Lindesberg

Ordinarie mötestid: Måndagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Kommer snart