President: Susanne Karlsson

Rotary är ett engagemang som gör skillnad!

Med totalt 1,2 miljoner medlemmar i mer än 200 länder är Rotary ett nätverk utöver det vanliga! Varje år bidrar Rotary med ca 1,7 miljarder kronor till olika verksamheter för att skapa en bättre tillvaro för människor. I Sverige är vi närmare 27 000 medlemmar fördelade i mer än 550 rotaryklubbar. Rotary är ett starkt nätverk – regionalt, nationellt och internationellt!

Som alla är medvetna om så har engagemanget i och för vår klubb blivit alltmer sviktande. Detta är en trend som vi med gemensamma krafter måste bryta! Under året som gick så gjordes en enkätundersökning där vi alla fick delge våra synpunkter. Utgående från de inkomna svaren, samtal i styrelsen samt gällande regler för hur verksamheten i en Rotaryklubb ska bedrivas, så ska vi anpassa/förändra vårt arbetssätt. Det är en fråga om att vinna eller försvinna!

Vi måste ha bra programpunkter, sprida mera saklig information om Rotary och vår verksamhet och därmed också knyta nya och intresserade personer till oss – generellt engagera oss alla lite mera! Därför fördelar vi ut arbetet i olika kommittéer, med en samordnare/sammankallande i varje.

Vår Rotaryklubb fyller 70 år i år. Detta ska vi fira med en jubileumsfest på Lindesbergs stadshotell den 11 november kl. 1830! Notera i kalendern! Mera information om detta kommer senare.

Vi är fortfarande, efter 70 år, en bra Rotaryklubb i Lindesberg - med ett gott nätverk. Detta ska vi vårda och utveckla, inte avveckla!

Jag hoppas på Ert goda samarbete och på ett gott Rotaryår 2017-2018.

Sture Åtterås

President 2017-2018

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: lindesberg@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Lindesbergs Stadshotell
Kungsgatan 24
71130 Lindesberg

Ordinarie mötestid: Måndagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Kommer snart