Lindesberg
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Ung Företagsverksamhet

Ung Företagsverksamhe
tI dag måndag besökte Ung Företagsverksamhet Ida Torell och Adam Silverlid, Lindesbergs Rotaryklubb. Ett intressant och givande möte där det visar sig att det finns många företagsamma ungdomar. I Rotary finns mycket kompetens och erfarenhet som skulle kunna utnyttjas bättre. Rotarianerna är lite blygsamma för att delge sina erfarenheter. Något att tänka på för Rotary.