Lindesberg
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Rotary investerar 2,8 mkr i modern utrustning vid sjukhus i Lettland.

Rotary hjälper Jekabpils Hospital i Lettland med modern utrustning

Under december månad avrundas ett fyra år långt projekt för att modernisera den tekniska apparaturen vid sjukhuset i Jekabpils i sydöstra Lettland. Det är framför allt på avdelningen för förtidigt födda barn som detta skett, men även på förlossningsavdelningen. Brist på pengar har gjort att man inte kunna förnya alla nödvändiga maskiner utan tvingats arbeta vidare med gamla och ofta dåligt fungerande maskiner.
Alldeles nyligen levererades de sista maskinerna, tre inkubatorer, till sjukhuset. Dessa hjälper till att
 ge tillräckligt med värme och fuktighet för förtidigt födda barn. De kommer nu att kunna ersätta de inkubatorer som de haft sedan avdelningen öppnades 1995. Värdet på de tre inkubatorerna är ca 550.000 kr. Andra maskiner som tidigare levererats är framför allt Fototerapilampor, sängar som värmer nyfödda, ultraljudmaskin, lungventilator m fl. Chefsläkarna och övrig personal vid sjukhuset är oerhört tacksamma för den nya utrustningen och berättar att man nu årligen kan rädda livet på flera förtidigt födda barn och att flera förtidigt födda barn kan överleva utan bestående men.   
Sammanlagt har ca 2,8 miljoner kr kunnat investerats.
Ett fint samarbete mellan olika Rotary klubbar har gjort denna investering möjlig.
Ett samarbete som pågått sedan 2005 och fick namnet R10. Från starten ett 10-tal klubbar i Örebro län, men som sen vuxit ut och under arbetet med Jekabpils Hospital har även klubbar från delar av landet och även andra länder deltagit. Jekabpils projekten har administrerats av Lindesberg Rotaryklubb och Riga Rotaryclub.
Ytterligare några projekt har kunnat genomföras för Jekabpils. I början av detta år kunde klubbarna överlämna en högklassig violin till en 12 årig mycket talangfull violinist. Samtidigt transporterades 10 pianon över till Jekabpils. Dessa finns nu på den lokala musikskolan och på en del andra kommunala institutioner. När Pandemin slog till kunde vi bjuda akutpersonalen som arbetade i frontlinjen mot Coronan på 500 luncher och 300 paket kaffe
Alldeles nyligen kunde de sociala myndigheterna ta emot ca 4 kubikmeter med insamlade kläder, leksaker mm för 0 – 3 åringar, att delas ut till barnfamiljer med stort behov. Inom kort kommer också ca 15.000 kr att skickas över till sjukhuset. Dessa ska användas för att köpa blöjor, välling eller hjälpmedel, exempelvis bärselar, att skickas med till de familjer som behöver extra stöd.    

Jekabpils Hospital är ungefär lika stort som lasarettet i Lindesberg och servar ett antal kommuner i den delen av Lettland. Även kommunens storlek liknar Lindesbergs då man har ca 23.000 innevånare. Situationen för många i Lettland är mycket ansträngd, framför allt på landsbygden och inte minst i den sydöstra delen av Lettland.