Lindesberg
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Presidentskifte

Pressmeddelande Lindebergs Rotarymöte

Från och med en 23 augusti har vi gått tillbaka till att hålla fysiska möten på Stadshotellet, vilket känns skönt och vi hoppas att det kan hålla i sig.

 

I vår först möte genomfördes Presidentskifte i Lindesbergs Rotaryklubb

Leif Ohlsson tackade för sig efter 2 år som president för Lindesbergs Rotaryklubb

Klubben välkomnade

Dan Johansson som ny president för klubben.

Dan Johansson är till vardags

VD för Lindemaskiner i Lindesberg

 

Dan överlämnade därefter en PHF-utmärkelse (Paul Harris Fellows) till Leif Ohlsson för hans insatser i klubben.

 

Sedan hade vi nöjet att få välkomna tre nya medlemmar, vilka samtliga gått in som medlemmar under eller strax innan pandemin: Monica Wallsten från Svenska kyrkan, Sara Sporre från kommunens kultur- och fritidsenhet samt Rebecca Persson från Lindeportalen.

 

Dan presenterade sedan planer och ambitioner för det kommande verksamhetsåret.

 

Lindeberg 2021-08-26

Leif Ohlsson

Past president