Lindesberg
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Kent Blom Meritor

- President Dan Johansson hälsade välkommen och vi kunde glädja oss åt flera nya tjänster. Antony Jagger, som föreslogs som ny medlem förra veckor, valdes in som medlem i klubben och kommer att välkomnas vid ett lunchmöte inom kort.
 
- Dagens föredragshållare var Kent Blom, platschef på Meritor i Lindesberg. Han inledde med att berätta att Meritor Inc är en koncern med 9 000 medarbetare på olika håll i världen, varav ca en tiondel finns i Lindesberg.
 
Lindesberg utgör 60-70 % av den europeiska marknaden med Volvo lastvagnar som den största kunden. Här tillverkas bak- och framaxlar och en deliga komponenter. Tillverkningsvolymen ligger på 1000 axlar per dag och det ser ljust ut volymmässigt just nu. Det är hög kvalitet på tillverkning och leverans och område till Göteborg och Gent är en fördelning för Lindesbergsfabriken.
 
Arbete pågår med att ta fram elektrifierade axlar och mål är att Volvo ska kunna testa dessa år 2024.
Exempel på andra klimat- och miljösatsningar är laddstolpar, solel, LED-belysning, värmeåtervinning och nya filterlösningar i måleri.
 
- Dan tackade föredragshållaren och avslutade dagens möte, som lockat ett 25-tal medlemmar och tjänster. För kommande program, se  https://www.rotary.se/ lindesberg/home/