Lindesberg
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

SeniorNets

Till alla medlemmar i Lindesbergs Rotaryklubb:
 
- President Dan Johansson hälsade välkommen till dagens lunchmöte. Föredragshållare var Lasse Lind och Per Tegevi från SeniorNet Örebro.
 
- Mottot för föreningen SeniorNets verksamhet är "Seniorer lär seniorer om IT och internet". Lasse berättade att SeniorNet har 8 000 medlemmar över hela landet och att det finns ca 300 medlemmar i Örebro. 
 
Per fortsatte med att berätta att basen i verksamheten har varit studiecirklar (i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan), men att man nu också använder mötesrum som Teams och Zoom för olika former av möten. Han demonstrerade sedan hur ett hybridmöte kan fungera, med både åhörare fysiskt på plats i en lokal och åhörare/föredragshållare via länk. 
 
Föreningen är ett viktigt kontaktnät, och Per menade att det finns två skäl att gå med som medlem - att få dela med sig av vad man kan och att få lära sig nånting nytt. Se vidare www.orebro.seniornet.se
 
- Dan avslutade mötet och hälsade välkommen till nästa veckas möte.