Lindesberg
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Besök av vår DG

 Dan Johansson hälsade välkommen till dagens lunchmöte, och riktade ett särskilt välkommen till dagens föredragshållare Anna Mohlén Lauridsen, distriktsguvernör för vårt distrikt. Han påminde också om att vi nu tar satser för att genomföra Lindedagen onsdagen den 18 maj 2022.
 
- Anna började med att berätta att vårt distrikt, 2340, omfattar Värmland, Närke och Västmanland med i dagsläget sammanlagt 34 ​​klubbar. En omorganisation av distriktsindelningen, från 10 till 6 distrikt i Sverige, kommer dock att ske inom kort. Det finns ett tillskott av flera klubbar till vårt distrikt.
 
Anna fortsatte sedan med att belysa världspresidentens motto "Serve to Change Lives", på svenska översatt till "Din insats förändrar liv", och några av hans fokusområden: ökad genomslagskraft (ökning av medlemsantalet från 1,2 miljoner till 1,3 miljoner), mångfald, att stärka flickors ställning och fortsatt arbete med att utrota polio.
 
Distriktets strategiska plan 2021/2022 innehåller rubrikerna:
  • Öka vår genomslagskraft
  • Utöka vår räckvidd
  • Öka medlemmarnas engagemang
  • Öka vår förmåga att anpassa oss
Slutligen gav Anna kort information om TRF (The Rotary Foundation), 100-klubben och Världspoliodagen. Se vidare  https: // rotaryfoundation.se