Lindesberg
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

LIBO/FALAB

- Dan Johansson hälsade välkommen till dagens lunchmöte. Han meddelade också att två personer har ansökt om medlemskap i klubben, Håkan Persson VD Tormek och Matilda Persson projektledare Lindeportalen. Dessa föreslås för inval vid nästa veckas lunchmöte.
 
- Dagens föredragshållare var Roger Sixtensson, VD för FALAB/LIBO. Han inledde med att citera styrelsens strategiska mål 2021: "Med fokus på integration, teknik och hållbarhet ska bolagen jobba med projekt som bidrar till ökad attraktivitet i Lindesbergs kommun". Visionen är "Hem för alla hela livet" (LIBO) och "Framtidens lokaler redan idag" (FALAB).
 
Han berättade vidare om pågående och planerade projekt i kommunen. Han nämnde Stadsskogsskolan där någon form av boende planeras, nytt LSS-boende, utbyggnad av Fröviskolan och förskolan Björken samt ytterligare elevbostäder på Lindeskolan. En stor utmaning är projektet "Framtidens stadsdel i Lindesberg" som innehåller 400 lägenheter i stadsdelar Hagaberg - ett flerårigt projekt som handlar om att "bygga attraktionsvärde".
 
År 2019 mottog FALAB/LIBO Örebro läns energi- och klimatpris, som årets föredöme och inspiratör. Exempel på aktuella miljösatsningar är alla befintliga och planerade solenergianläggningar på bolagens fastigheter, bara nu med kapacitet på totalt ca 426 kWh.
 
- Dan avslutade mötet och påminde om nästa veckas möte då vi får höra om "Tormek, en framgångssaga". För kommande program, se  https://www.rotary.se/ lindesberg/home/
 
Mvh
Eva Boström
Sekreterare