Lindesberg
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

TORMEK

Till alla medlemmar i Lindesbergs Rotaryklubb:
 
Dagens föredragshållare var Håkan Persson, VD för Tormek AB. Han berättade att företaget startades 1973 av Torgny Jansson som  Tor gnys  mek aniska, med tillverkning av maskiner för slipning av verktyg. Företaget kallar sig idag TORMEK Sharpening Innovation och har en kundkrets på alla kontinenter, varav 85% utanför Norden. Utöver hantverkare återfinns kundgrupper även bland fiskare och jägare och inom professionalella kök.
 
Under och efter pandemin har företaget fått stort genomslag på nätet och sociala medier, genom bl a live streaming på Youtube. Med visionen "Vi skärper världen" jobbar företaget för att nå flera kundgrupper, och för hållbarhet i praktiken. På hemmaplan jobbar man för hållbarhet genom satsningar på solenergi och eldrivna fordon.
 
 
- Dan avslutade mötet och hälsade alla välkomna till nästa veckas möte. Se ovan.
 
Mvh
Eva Boström
Sekreterare