Lindesberg
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

StyrelseAkademin

Noteringar förda vid Rotarymöte
Måndagen den 18 oktober 2021.

Fantastiskt . Idag var vi närmare 50 personer närvarande. Mycket trevligt.
Vår president Dan Johansson såg mycket belåten ut när han hälsade alla välkomna.
Lunchvärden:  Bergslagens Sparbank som bjöd på lunch.
Dagens föredragshållare : Styrelseakademin som representerar av Eva Swedberg
och de två föredragshållarna  Maria Rommerud  från Argum och  Elisabeth Mörck  från Grant Thornton.

Dagens huvudrubrik var  Att ägarskifta . För att redan från början summera dagens information, så kan det enkelt uttryckas
- ta kontakt med proffs på området. Ett ägarskifte kan bli överhört komplicerat. Oftast är man mycket dåligt förberedd inför ett ägarskifte.
Det handlar om familjerelationer som inte är så lätt utbytbara och därmed följer ömsesidigt beroende, förtroende och tillit, hänsyn,
känslomässiga relationer, tillhörighet och separation.
Relationerna familj- företag- ägare.

Exempel på frågor man bör fundera över vid överlåtelser.
Måste man vara rättvis? Vad är i så fall att vara rättvisa?
Hur kompenserar man syskon?
Kan man få förskott på arv?
Hur värderar man bolaget?
Bröstarvinges rätt till laglott?
Vad är en laglott?
Vad är förstärkt laglottskydd?
Hur ska ägandet övergå?
Skatteoptimering för överlåtaren och övertagaren? Fåmansföretagsreglerna?
Ett lyckat generationsskifte bygger på: Tolerans, transparens, tydlighet, tillit, tålamod och att man gör det tillsammans.
Det handlar om kommunikation. Inte bara vad vi säger, utan hur vi säger det.

Kontakta gärna
Maria Rommerud, jurist på Argum -   maria.rommerud@argum.se
Elisabeth Mörck, aukt. Skatterådgivare på Grant Thornton -  elisabeth.morck@se.gt.com

Vi hade nöjet att under en tid få lyssna på två mycket professionella föredragshållare som verkligen behärskade ämnen och som vi kan varmt rekommendera. Tillsammans tackade vi båda med en mycket stor applåd.

Nästa vecka,  måndagen den 25 oktober  kommer undertecknad att berätta om Rotary Foundation - vår fantastiska hjälporganisation och alla fina projekt som klubben genomfört tack vare Rotary Foundation. Varmt Välkomna.   


Anders Svensson