Lindesberg
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

EGO-föredrag Matilda, Rebecca

Dan hälsade välkommen till dagens lunchmöte, med våra yngsta medlemmar Rebecca Persson och Matilda Persson som föredragshållare.
 
Rebecca och Matilda inledde sina respektive egoföredrag med att berätta kort om uppväxten i Lindesberg samt om studier och arbeten på olika håll fram till idag.
Deras vägar möttes 2021 genom starten av Lindeportalen.se och de driver bl a Projekt Mens, som erbjuder idag gratis mensskydd i kommunens skolor. Projektet genomförs i samarbete med ett flertal lokala företag och är det första i sitt slag i landet där företag är med och betalar.

De berättade också att de nyligen, tillsammans med fem övriga personer/projekt, blivit nominerade till Örebro läns jämställdhetspris 2021.