Lindesberg
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Richard Morén, Frövi/Rockhammar.

Till alla medlemmar i Lindesbergs Rotaryklubb:
 
- Veckans lunchmöte inleddes med dragning i vinlotteriet. Göran Johansson berättade att det sålts lotter för 3 400 kr, vilket genererar ca 15 000 kr till PolioPlus.
 
- President Dan Johansson hälsade sedan alla välkomna och överlämnade ordet till dagens föredragshållare Richard Morén, fabrikschef på Frövi/Rockhammar.
 
 
- Richard berättade att Frövi/Rockhammar, som är en del av BILLERUDKORSNÄS, har ca 650 anställda och producerar två typer av kartong, vätskekartong och förpackningskartong. De är idag till 97% fossilfria och till 33,4% självförsörjande på el.
 
Han fokuserade sedan på satsningar som görs för utveckling och modernisering, med prioriterade områden som bättre spegling av mångfalden, utveckling av ledarskapet, gemensamma värderingar samt utveckling av företaget som en lärande organisation. Vidare pekade han på en målstyrning utifrån fyra fokusområden: säkerhet, produktionseffektivitet, kostnadseffektivitet och kundlojalitet.
 
Företaget arbetar också målmedvetet med hållbarhet utifrån FN:n hållbarhetsmål. Ett konkret mål är att bli 100% fossilfria till 2030.
 
 
- Dan avlutade mötet och hälsade välkommen till kommande lunchmöten. Se https://www.rotary.se/lindesberg/home/
 
Mvh
Eva Boström
Sekreterare