Lindesberg
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Vad är BNI

Tidpunkt:
Adress: Lindesbergs Stadshotell Kungsgatan 24 71130 Lindesberg
Monica Jomfjäll och Erik Vallin kommer och berättar vad BNI är. 
Finns det förusättningar för samarbete nu och i framtiden är frågor vi får ställ oss och dikutera med föredragshållarna.