Lindesberg
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Har Gruvdriften någon framtid

Tidpunkt:
Adress: Lindesbergs Stadshotell Kungsgatan 24 71130 Lindesberg


Stefan Sädbom  Gruv- och prospekteringsgeolog Bergskraft Bergslagen kommer och berättar om framtidens gruvdrift.

Gruvverksamhet har pågått i Sverige i över tusen år och har varit en av Bergslagens största inkomstkällor. Under efterkrigstiden minskade gruvindustrin dramatiskt. Av de drygt 10 500 kända gruvorna fanns i slutet av 1900-talet bara några få gruvor kvar. Som ett resultat av den ökade globala efterfrågan på metaller har dock Bergslagen fått en helt ny uppmärksamhet under 2000-talet.