Lindesberg
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Framtida Elförsörjning

Tidpunkt:
Adress: Lindesbergs Stadshotell Kungsgatan 24 71130 Lindesberg
Jens Isemo VD för Linde Energi berättar om hur vi skall klara energiförsörjningen i framtiden
Varifrån kommer energin?
Hur skall den distribueras så att den kommer till rätt plats?
Vad kan vi göra nu och hur skall vi tänka om 5-10 år.
Intressant att höra, om inte jorden hunnit gå under.