Lindesberg
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Den rätta vägen

Tidpunkt:
Adress: Lindesbergs Stadshotell Kungsgatan 24 71130 LindesbergDaniel Söderberg

En strukturerad drivningsmetod för
att planera och driva avverkning på
ett skonsamt, hållbart och effektivt sätt

  • Skonar mark och miljö
  • Minskar andelen allvarliga körskador
  • Skapar tillgängliga trakter
  • Ger nöjda skogsägare