Lindesberg
STOCKHOLMS VÄSTRA
ProjectView

NYHETSARTIKLAR

Kulturskolan

Den ideella föreningen Kulturskolan ger möjligheter för elever, barn och unga, med svag ekonomi att delta i olika kulturaktiviteter. Insatsen berikar utvecklingen av kulturlivet i Lindesberg.