Lindesberg
STOCKHOLMS VÄSTRA
ProjectView

NYHETSARTIKLAR

Marschaller

Sedan flera år tillbaka säljer Lindesbergs Rotaryklubb marschaller. Dessa placeras ut längs strandpromenaden och tänds samma kväll som den årliga julkonserten går av stapeln i december.
Det fina överskottet möjliggörs genom att marschallerna sponsras av ICA och Hemköp.
Klubben säljer till allmänheten, som betalar 25 kr styck eller 5 för hundra kronor.
Pengarna bidrar till Rotarys stora arbete med att utrota Polion i världen. Detta arbete har pågått under många år och måste fortsätta tills Polion är helt utrotad.
Bill och Melinda Gates Foundation stöder Rotarys arbete genom att skänka dubbla beloppet. Våra ca 8.000 kr varje år blir således till 24.000 kr och räcker för att täcka vaccinkostnaden till nästan 5000 barn. Tyvärr blev julkonserten 2020 inställd och vi siktar nu på julkonserten i december 2021