Funktionärer

President

Namn: Thomas Kofoed

Sekreterare

Namn: Jan-Erik Perneman

Skattmästare

Namn: Gunnar Lundstedt

IT-samordnare

Namn: Gun Back

Executive Secretary

Namn: Leif Elsby

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Thomas Kofoed

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Bengt Frisk

vice Skattmästare

Namn: Max Bergsten

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Sten-Åke Lyngstam

Telefon: +46 76-5874672

E-post: stenake.lyngstam@gmail.com

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Gun Back

Revisors suppleant

Namn: Hans Grönqvist

Språkcafé ansvarig

Namn: Sten-Åke Lyngstam

Telefon: +46 76-5874672

E-post: stenake.lyngstam@gmail.com

Registeransvarig

Namn: Gun Back

Ledamot Programkommittén

Namn: Jan Svenhager

Valberedning

Namn: Gun Back

Valberedning

Namn: Tomas Höfde

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Bengt Frisk

vice Präntare

Namn: Christer Dahlqvist

Assisterande Språkcaf'é ansvarig

Namn: Leif Elsby

vice Skattmästare

Namn: Mona Ribarits

Valberedning

Namn: Bengt Frisk

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Ulla Bernhage

Assisterande PR-ansvarig

Namn: Leif Elsby

Präntare

Namn: Per Berndtsson

Webmaster

Namn: Lars Romander

Närvarorapportör

Namn: Jan-Eskil Westdahl

Ordf. Programkommittén

Namn: Jan Ekström

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Gunnar Samuelsson

vice Sekreterare

Namn: Mårten Palm

Revisor

Namn: Lars Kjellberg

Immediate Past President (IPP)

Namn: Gun Back

Vice Ungdomsansvarig

Namn: Gunnar Samuelsson

Ansvarig Ungdomslägret

Namn: Mårten Palm

Tillträdande President

Namn: Annika Gustafson

Vice President

Namn: Gun Back

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: ljungskile@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Ljungskile Folkhögskola
Valdemar Svenssons v. 11
45980 Ljungskile

Ordinarie mötestid: Måndagar 19:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Inställt
2020-04-27 19:00