PROJEKT - LÄKARBANKEN


Tomtar på Torp

Nu är tomtarna på Torp på plats. Under första helgen var det tomtar från Ljungskile RK. 


Klicka för stor bild eller klicka på rubriken för mer info.

Kommande helger sköter Uddevalla klubbarna bemanningen i tomtestugan. Men den 23 är vi med igen.
När vi är klara betalar Torp Köpcentrum ut 34 000 till vårt vattenprojekt i Kenya.

LÄS MER
facebook share button twitter share button linkedin share button

Rent Vatten

Rent Vatten i Kenya

Projektet Rent Vatten drivs av nedanstående fyra Rotaryklubbar och Rotary Doctors Sweden med stöd av U-fonden.

Ljungskile Rotaryklubb
Trollhättans Rotaryklubb
Uddevalla Byfjorden Rotaryklubb
Uddevalla Skansen Rotaryklubb
Rotary Sverige


Projektet startade redan 2005 och resulterade i att de första källorna blev klara 2007. Det finns nu en för sponsorerna gemensam sida på följande länk:

Rent Vatten 
På dessa sidor presenteras det fortgående arbetet.  Ny information och nytt material adderas kontinuerligt - i februari 2018 finns ca 50 källor i drift, vilka försörjer mer än 60 000 människor med färskt vatten i direkt anslutning till aktuella byar. 

Ett evenemang i form av en välbesökt, fantastisk Vårkonsert till stöd för projeltet har genomförts - Du kan läsa mer om detta, text och bilder, som kan förstoras, på följande länk:   
Vårkonsert för Rent Vatten  och dessutom kolla följande länkar

https://youtu.be/0Wf0NdQKNbk

 https://youtu.be/IXbzb_y5hfM

 

LÄS MER
facebook share button twitter share button linkedin share button

Protected Springs in Kenya 2016

Rotaryklubbarna Ljungskile RK, Trollhättan Starkodder RK och Uddevalla Skansen RK tackar U-fonden för det bidrag vi erhöll för året för att kunna genomföra projektet som planerat.

 

LÄS MER