Kontakt

I mänsklighetens tjänst

 

Rotary Sverige Distrikt 2320 - 2410

Svensk Rotary Service Ideell förening (SRS),

Hyltegatan 41, 302 37 Halmstad

Org nr: 802004-4981

Nedan följer kontaktpersoner inom Rotary i Sverige.

 

SRS Styrelseordförande

 

 

DG 2390

Lars Bjurström


Telefon/mobil: 0730-551006
Telefon arb: 046-188759

srs@rotary.se

 

Lars Bjurstroem 

 

 -----------

 

SRS

Vice  Styrelseordförande

Stadgar

DG 2400

Tom Nilsson

Telefon/mobil: 0703-360802
Telefon arb: 0431-201508

tom@tarni.com

 

 Tom Nilsson

 

 -------------

 

 

IT - Chair

DG 2320

 

Kenneth Gustafsson

Telefon/mobil: 070-5901102
Telefon: 060-537557

Kenneth.gustafsson@makema.se

 Kenneth Gustafsson

 

 ------------

 

 

PR & Kommunikation

DG 2330

Mari Zidén

Telefon/mobil: 070-3237470
Telefon: 0690-12924

 

info@mariziden.com

 Mari Ziden

 

 --------- 

 

 

Valberedningens

Ordförande

 

DG 2340

Christer Rydergård

Telefon/mobil: 070-5363652
Telefon: 0581-621375

 

0581621375@telia.com

 Christer Rydergaard

 

 ----------

 

 

Chair

-Medlemskommitteen

 

DG 2350

Christofer Erlandsson

Telefon/mobil: 0708-841400
Telefon: 0176-84416

 

Govenor16-17.2350@rotary.se

 Kristofer Erlandsson

 

 ----------

 

 

Chair

RU/ Stiftelser/ fonder

 

DG 2360

Ulla Andréasson

Telefon/mobil: 070-6002324
Telefon: 0304-32324 

 

vinverde@telia.com

 Ulla Andreasson

 

-------------- 

 

 

Chair

PR & kommunikation

 

DG 2370

Lars-Olof Nilsson

Telefon/mobil: 070-5550005
Telefon: 08-6242008 

 

larsolofnilsson@telia.com

 Lars Olov Nilsson

 

--------------- 

 

 

Sekretariat

 

 

DG 2380

Birgit Hanzén

Telefon/mobil: 070-5231279
Telefon: 0390-50026  

 

Birgit.hanzen@telia.com

 Birgit Hanzèn

 

------------- 

 

 

RU/ Stiftelser/ fonder/Rotary Norden

 

DG 2410

Janis Andersson

Telefon/mobil: +371 28680888 (Latvia)

 

morke@euroskor.com

 Janis Andersson

 

 ----------------- 

 

 
 

Adjungerad DGE

 

DGE 2400

Gun Klevås

Telefon/ mobil 0705-221824

 

gun@klevas.se    

Gun Klevaas
 

Adjungerad DGE

 

DGE 2350
 

Peter Eklund

Telefon/mobil:  0708- 2483 42

peter.ng.eklund@gmail.com
Peter Eklund
 

------------------ 

 

 

 

Controller SRS

 

 

IPDG 2400

Christer Harplinger

Telefon/mobil: 0703-744801
Telefon: 0431-201508

 

Christer.harplinger@telia.com

 Christer Harplinge

 

 ---------------- 

 

 

ROTARACT

 

Landspresident

2016 - 2017

Daniella Ågren

Telefon/ mobil

 

Daniela.karin.agren@gmail.com    

 Daniella Ågren

 

 --------------- 

 

 

Medlems Support

Gruppledare - IT

Bo Olsén

Telefon/mobil: 0763-175622
Telefon arb: 08-58035000

 

mail@boolsen.se

 Bo Olsèn

 

PR- och Info-gruppen

Gruppledare PR

Webb ansvarig

 

PDG 2360

Anna-Carin Dettner


Telefon/mobil: 0708-110625

 

 

annacarindettner@me.com

 Anna Karin Dettner

 

Medlemsservice

Global Rewards

 

Gruppledare MS

IPDG 2370

Pakizeh Holvander

Telefon/ mobil 070 – 2080 999

 

 

Gouvernor15-16.2370@rotary.se

 Pakizeh Holvander

 

 --------------- 

 

 

Ordförande

Stiftelsen U-fonden,

 

IPDG 2390

Viveca Serder


Telefon/mobil: 0707-575760

 

viveca@serder.se

 Viveca Serder

 

Ordförande

Stiftelsen Rotary Hjälper

 

PDG 2320

Per Dahlqvist

Telefon/ mobil: 070- 585 39 29

 

per.dahlqvist@rotaryhjalper.se      

 Per Dahlqvist

 

 ---------------- 

 

 

Ordförande

Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte,

 

PDG 2390

Birgitta Arnving-Friberg

Telefon: 042-59609
Mobil: 0703-559609

 

birgitta@arnving.se

 Birgitta Arnving Friberg

 

 --------------- 

 

 

Rotary Norden,

Svensk representant

 

PDG D2330

Anders Wallin

Mobil: 070-2613241

 

 and.wallin@telia.com  

  17321 Anders Wallin

 

 --------------  

 

 

Ordförande

Stiftelsen

Rotarys Läkarbank

 

Kalmar RK

Margareta Wargelius


Mobil: 0706-718558

 

 

margareta.wargelius@telia.com

 Margareta Wargelius

 

 -------------

 

 

Ordförande

Stiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond

 

Stockholm RK

Lena Hokfelt


Mobil: 070-2340319

 

lena.hokfelt@equalvalue.se

 Lena Hokfelt

 

 ------------- 

 

 

Auktoriserad Revisorer

SRS

 

Anderstorp RK

Christina Kennethsson


Mobil: 0709-295362

 

christina.kennethsson@se.pwc.com

 Christina Kennethsson

 

Revisor SRS

 

 

IPP Stockholm-Västerled RK

Marianne Waplan


Mobil: 0723-689323

 

marianne@waplan.se

 Marianne Waplan

 

 ---------------