Ditt engagemang som medlem

Medlemskap i Rotary  

 

Att vara medlem i Rotary är en livsstil. Förutom att man träffar sina klubbkamrater regelbundet och på så sätt får ett brett nätverk vill man gärna göra gott för andra genom att delta i olika serviceprojekt.

Under mer än ett sekel har rotaryklubbar gjort värdefulla serviceinsatser i samhället både lokalt och internationellt. Undersökningar visar att ju mer rotarianer engagerar sig i Rotarys verksamhet, desto större blir deras engagemang och samhörighet med klubben och organisationen. Agera nu och ställ upp med din tid och talang på områden som är viktiga för dig och där du kan göra en betydelsefull insats.

Här är några förslag på hur du kan bli mer aktiv i Rotary:

  • Anmäl dig som frivillig till någon klubbkommitté. 

  • Håll dig underrättad om vad som händer i klubben. 

  • Sitt med olika personer vid varje möte så att du får möjlighet att lära känna var och en i klubben. 

  • Besök andra klubbar och ta med dig nya idéer hem till egna klubben. 

  • Gå på distriktskonferensen och bekanta dig med rotarianer från andra klubbar. 

  • Gå med i någon av de många globala nätverksgrupperna och utvidga ditt rotarykontaktnät till andra länder. 

  • Ställ upp som värd för en student inom ungdomsutbytet eller studiegruppsutbytet (VTT). 

  • Ta steget ut i den internationella rotaryvärlden och åk på den årliga RI-kongressen 

  • Läs mer vad medlemskap i Rotary kan ge på Rotary Internationals webbplats www.rotary.org