Rotary Medlems support

 

Logga Rotary

 

Detta formulär gör att din fråga/frågeställning kommer in i Rotary Supportsystem 
som besvarars av många olika experter på olika områden och ämnen
och säkerställer snabb hantering av ditt supportärende.

Medlemsfrågor för material och information.

IT support för frågor om ClubAdmin/webplattformar.

Medlemsfrågor och information om Rotary i Sverige/Lettland.

 

Länk till Medlems support

Sänd dina frågor med detta formulär.

Du kan även bifoga filer med gemet i rutan längst ner

Välj det distrikt du tillhör så snabbar du på svaret.

 

Länk till Rotary International

För information om Rotarys världsomspännande verksamheter och nätverk. Finns Rotary.org för dig som medlem. Logga in där med samma inloggning som för Rotary.se och ClubAdmin.

Rotary International

Expandera