Distrikt 2380

 2380

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Adress Rotary Distrikt 2380
Daggkåpevägen 35B


54147 Skövde
PostGiro  
BankGiro 5118-9835
 
Statistik 2017-01-01
Antal medlemmar 2281
   
Webmaster
Paul Finnhult, Distrikt 2380
E-post governor.2380@rotary.se
E-post governor.elect.2380@rotary.se
E-post secretary.2380@rotary.se
E-post dits2380@rotary.se
E-post webmaster.2380@rotary.se
E-post past.governor.2380@rotary.se
E-post governor.nominee.2380@rotary.se
E-post ekonomi.2380@rotary.se

2013 2014 200