Fellowship

Rotary Fellowship  
Denna flik är tänkt att vara en kontaktpunkt för alla de fellowship vi har i Rotary i Sverige.
 
Är du med i ett Fellowship och vill synas under dessa sidor, skicka en kort presentation till oss så lägger vi in det här.

Skicka till redaktor@rotary.se

ERF = Eating Rotarians Fellowship

RGHF = Rotary Global History Fellowship 

IFMR = International Fellowship of Motorcycling Rotarians

IFFR = International Fellowship of Flying Rotarians

RFFD = Rotarian Action Group for Population Growth & Sustainable Development

ISFR = International Skiing Fellowship of Rotarians

IYFR = International Yacht Fellowship of Rotarians