RGHF (Rotary historia)

RGHF

Rotary Global History Fellowship

 Logo RGHF

Rotary Global History Fellowship, RGHF's, mission är att samla in och bevara den fullständiga och den pågående globala historien om Rotary. Denna gemenskap är ett godkänt Rotary-kamratskap av styrelsen för Rotary International. RGHF är inte en enhet i Rotary International (RI) och får inget ekonomiskt stöd från RI. 

Till dags dato över 4000 sidor och mer än 25.000 poster sammanställts och dessa är tillgängliga för alla på kamratskapets viktigaste index på http://www.rghf.org 
Årligen har RGHF's webbplats över 1.000.000 besökare som söker information som görs tillgänglig fritt i en förväntan att varje nytryck av material krediteras RGHF.
 

RGHF finns i över 150 länder, nu också i Cuba

Medlemskap i RGHF är öppet för alla rotarianer, rotaractmedlemmar och deras makar och partner. Den innehåller ett antal av RI-presidenter, tidigare och nuvarande RI: s styrelse, TRF förvaltare, tidigare och nuvarande guvernörer och många rotarianer i hela världen. 
Det är ett viktigt verktyg för att bistå alla rotarianer och rotaractmedlemmar att få en bättre kunskap och förståelse för Rotary. PRIP Frank Devlyn beskriver RGHF's verksamhet som "ett avgörande verktyg för dem framåt tänkande människor som vill lära av vår historia, i syfte att styra vår framtid." 

Bli medlem du också!

Kontakt 

Kent Vesterberg

Board member RGHF

Stockholms Västra RK

excecutive@rotary.se