Georgia-stipendier

Georgia-stipendier

PM för sökande till Georgia-stipendier

Ytterligare information på engelska om Georgiastipendiet


Vad är Georgiastipendiet? 
Rotarianerna i staten Georgia i USA delar varje år ut ett åttiotal stipendier till studenter från andra länder för ettåriga studier vid universitet eller colleges i Georgia. Med dessa stipendier vill man skapa good will och förståelse över nationsgränserna.

Verksamheten har pågått kontinuerligt sedan 1946 och har hittills omfattat cirka 2400 studenter av vilka tre fjärdedelar kommit från europeiska länder. 

Stipendierna omfattar alla utbildningskostnader såsom terminsavgifter, läromedel, inkvartering och mat på campus samt ett mindre omkostnadsbidrag på 400 USD. Kostnader för resor till och från USA samt försäkringar innefattas inte i stipendierna.

Mer information? 

På Stitelsen Rotary Ungdomsutbytes hemsida finner Du all information om detta stipendium.