Kurt Belfrages Minnesfond

Kurt Belfrages Minnesfond

Att stödja ungdomars personliga utveckling samt att verka för förståelse mellan människor i olika länder är hjärtefrågor för rotarianer. Dessa båda syften förenas i Kurt Belfrages minnesfond. Kurt Belfrage, som givit namn till fonden, var eldsjälen och organisatören av den svenska Rotaryrörelsen under dess första kvartssekel.

Fonden har till uppgift att bereda svenska ungdomar – upp till 25 års ålder – tillfälle till studier och kontakter i Norden och Baltikum. Stipendier kan sökas för såväl projektarbete som personlig förkovran.

Fonden delar årligen ut 10 – 15 stipendier i storleksordningen 5 000 – 20 000 kronor vardera. 

Ändamålen har varit kompletterande studier eller praktik inom såväl konstnärliga, hantverksmässiga som teoretiska områden. 
Fonden är inte öppen för ansökningar med andra syften.
Stipendieansökan måste vara inlämnad senast den 15 februari (OBS förlängd tid!) det år för vilket ansökan söks. Ansökningsblankett.

Klubbar och enskilda rotarianer kan bidra på olika sätt, t.ex. med en gåva till fonden för att hedra en jubilar eller en bortgången medlem. Den hyllade eller anhöriga får ett särskilt meddelande från stipendiefonden.  Just nu har dina medlemmar ett gyllene tillfälle att bidra till fonden i samband med inbetalning av årsavgiften. Årliga bidrag från klubbar och/eller enskilda medlemmar är en förutsättning för att Kurt Belfrages Minnesfond kan fortsätta sin mångåriga verksamhet i Kurt Belfrages anda. Bidrag till fonden betalas till BG 268-7564.

Ytterligare upplysningar lämnas av ordföranden: Lena Hokfelt, tel. 0702-340319.

Övriga styrelsen:

Henrik Appelqvist, 0703-258 800, henrik.appelqvist@telia.com

Gunila Walfridsson, 070-471 3858, gunila.w@telia.com

Sören Flink, 08-659 5913, s.flink.se@gmail.com

 

Adress:

Kurt Belfrages Minnesfond

c/o Gunila Walfridsson

Alsnögatan 42

161 41 Stockholm

 

Brev till Presidenterna 2016