Betalinstruktioner RI & TRF

Betalningsinstruktioner  RI
Läs mer om hur Du gör betalningar till Rotary International
Avgifter till Rotary International och bidrag till The Rotary Foundation betalas i NORDEA BANK. Betala med hjälp av banköverföring eller on-line: 
 
BETALNINGSINSTRUKTIONER- svenska kronor 

  - Ange det belopp klubben ska betala enligt halvårsrapporten eller bidragssumman till TRF 
  - Mottagare: Rotary International 
  - Bankgiro: 5842-8624
  - Konto: 39511094254, de fyra första siffrorna är clearing-nummer
  - IBAN-kod för mottagaren: SE62 3000 0000 0395 1109 4254, 
  - BIC/SWIFT-kod för mottagaren: NDEASESS, 
  - Bankens namn/adress: Nordea Bank AB, Box 16081, 103 22 Stockholm) 
  - RI: Ange klubbnamn och nummer samt fakturanummer 
  - TRF:Ange klubbnamn och nummer samt till vilket program (permanent eller annual) bidraget skall gå. 
Man kan också ange Polio Plus som ändamål. Just nu gäller att för varje dollar som kommer in, ger ytterligare två dollar från Bill och Melinda Gates fond.