Information Rotary MedlemsPärm

Här kommer sidorna till de olika flikarna i Rotary MedlemsPärm att ligga.

Är gjorda av D-2390 Medlemsgrupp och MedlemsService

Kan tas ut och bilda olika flikar i en pärm avsedd för överlämnande till nya medlemmar

Flik 0: ROTARYPÄRM - FÖRSÄTTSBLAD

Flik 1: ROTARYPÄRM - BASFAKTA

Flik 2: ROTARYPÄRM Historia om Rotary

Flik 3: ROTARYPÄRM - FADDER INSTRUKTIONER

Flik 4: ROTARYPÄRM - FÖRKORTNINGAR