RLI, Rotary Leadership Institute

RLI Logo 300Dpi 20
RLI är en sammanslutning av klubbar och Rotarydistrikt som genomför ett utvecklingsprogram för ledarskap. Deltagarna är framtida ledare inom Rotary. RLI grundades år 1992 och har blivit en världsomfattande organisation som finns i 370 distrikt runt om i världen.

RLI är inget officiellt program för Rotary, men har stöd från Rotary International.

I Sverige finns det RLI verksamhet i distrikten 2350, 2370, 2390 och 2410. Ytterligare distrikt har visat intresse för att starta RLI.

RLI:s uppgift är att få klubbarna i medlemsdistrikt att identifiera rotarianer för framtida klubbledningar och andra ansvarsuppdrag inom Rotary samt att sen skicka dem på RLI-kurs.

Innehållet i kursen är uppbyggt med tre huvudområden ledarskap, service och medlemskap och innehåller både Rotarykunskap och ledarskapsutveckling.  RLI-kursen omfattar tre dagars utbildning. Arbetssättet är interaktivt, så att deltagarnas kunnande och kreativitet tas tillvara. Arbetet leds av facilitatorer som har genomgått särskild fakultetsutbildning och som därutöver har relevant professionellt bakgrund. Facilitatorn är en person som koncentrerar sig på processen och lyssnar på alla inblandade i gruppen för att ge rum åt de krafter som hjälper gruppen till samma mål.

För distrikt som är intresserade av att starta RLI går det bra att delta i utbildningsdagar i distrikt 2390 eller annat distrikt som påbörjat sin utbildning. Vi delar även med av oss PP-presentationer och annat material som vi har använt under utbildningsdagarna. Kontakta Sonja Andersson, RLI-ansvarig för Sverige, sonja.andersson.lund@comhem.se för mer information.

Information finns även på webben www.rotaryleadershipinstitute.org.

Broschyr 6 sidig format 100 x 210 mm se: länk

RLI-ansvarig för zon 15 och 16 är PDG Grethe Christiansen Danmark gchib@mail.dk

RLI Bild 2